1/1 Close

หน้าแรก >[02] การเมือง > พรรคเพื่อฟ้าดิน > กิจกรรมปี 2545

      เพลงคนสร้างชาติ


เพลงคนสร้างชาติ

ชาติต้องการคนที่ซื่อสัตย์
ชาติต้องการคนเสียสละ
หากประชาชน…เกียจคร้าน
คนจะอดอยาก…ยากจน

ชาติต้องการคนที่ซื่อสัตย์
ชาติต้องการคนเสียสละ
หากประชาชน…โง่เขลา
ก็สิ้นชาติ

เกิดกันหนเดียว บนแผ่นดินเดียว ร่วมฝัน
อยู่ร่วมเผ่าพันธุ์ เผ่าใครเผ่ามัน เผ่าไทย
หัวใจเรารวมเข้าด้วยกัน ทุกข์สุขเรามีร่วม ฝ่าฟัน
ความรักจริงใจอันผูกพัน เป็นชาติเดียว

ชาติต้องการคนที่ซื่อสัตย์
ชาติต้องการคนเสียสละ
หากประชาชน…เกียจคร้าน
คนจะอดอยาก…ยากจน

ชาติต้องการคนที่ซื่อสัตย์
ชาติต้องการคนเสียสละ
หากประชาชน…โง่เขลา
ก็สิ้นชาติ…ไทย

[**]