คุณครูในดวงใจ
- ฆวาลา -

ครูในดวงใจของฉันชื่อ คุณครูสาโรช บัวทอง จ.ชัยนาท เป็นครูชั้นประถมศึกษา ครูสาโรชนิสัยดี ดูแลเอาใจใส่เวลานักเรียนเดือดร้อน ช่วยอบรมให้เป็นคนดี ประพฤติปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง และเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกศิษย์ จึงเป็นที่รักใคร่ของบรรดานักเรียนทุกคนโดยเฉพาะฉัน เพราะครูคอยช่วยเหลือแนะนำอบรมสั่งสอนฉัน ฉันยังจำได้ไม่เคยลืมเลย นั่นก็คือเหตุการณ์ ตอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ฉันขี่จักรยานไปโรงเรียน ก่อนถึงโรงเรียนฉันประสบอุบัติเหตุ จักรยานล้ม หัวกระแทกกับถนนอย่างแรง ทำให้ฉันเจ็บและปวดหัวมาก ครูสาโรชก็คอยดู และปฐมพยาบาลให้ วันนั้นฉันหัวโน ครูทำทุกวิถีทางเพื่อให้อาการปวดลดลง ครูอยู่ดูแลฉัน ตลอดทั้งวัน อาการปวดหัวของฉันก็ค่อยๆ บรรเทาลง หากไม่มีครูสาโรชคอยดูแล ฉันก็ไม่รู้ว่า จะเป็นอย่างไร บุญคุณของครูในครั้งนี้ ฉันจำได้ไม่มีวันลืม และอยากขอบพระคุณคุณครูมากๆ สำหรับ ทุกสิ่งที่ได้ทำให้ ครูสาโรชเปรียบเหมือนแม่คนที่สองของฉัน ซึ่งฉันรักและเทิดทูนมาก
# นส.กนกวรรณ (วรรณ) มาดีขอบคุณอาจารย์สุธีรวรรณ รัตนานุเคราะห์ ที่ช่วยสอนฟ้อนรำให้ หนูรู้ตัวเองว่าไม่มีพรสวรรค์ ในเรื่องนี้ แต่อาจารย์ก็พยายามตั้งใจฝึกให้หนู ซ้อมให้หนูมากกว่าเพื่อนคนอื่นๆ จนหนูรำได้

ขอบคุณอาจารย์ฉวีวรรณ คันธมธุรพจน์ ที่ท่านช่วยให้ข่าวสาร คำแนะนำที่ดีในเรื่องเรียนต่างๆ ทำให้หนูและเพื่อนๆ ได้ทราบข้อมูลในการศึกษาต่อตลอดมา ท่านพยายามช่วยให้เด็กนักเรียน ทุกคน รู้จักกล้าแสดงออก แสดงความคิดเห็น ซึ่งความพยายามของท่านในเรื่องนี้ก็สำเร็จ ทำให้หนู กล้าแสดงออกมากขึ้น

ขอบคุณท่าน รศ.ดร.นสพ.มานพ ม่วงใหญ่ และหน่วยจุฬาชนบท ที่ให้โอกาสหนูได้เข้ามาศึกษา ต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ ถ้าไม่มีท่าน หนูคงไม่มีโอกาสมาเรียนที่สถาบันแห่งนี้
# น.ส.ศิวพร บุญเกษมครูสุนีย์ เศรษฐนันท์ เป็นครูคนแรกที่จุดประกายความฝันเล็กๆ ของข้าพเจ้าให้ใหญ่ขึ้น และเพิ่ม ความเชื่อมั่นในสิ่งที่เราจะทำให้กับตัวของเราเอง อยากจะบอกอาจารย์ว่า "อาจารย์คะ ถ้าไม่มี อาจารย์ในวันนั้น หนูคงจะไม่อาจก้าวมาจนถึงจุดนี้ได้ คงจะเป็นเพียงแค่เด็กบ้านนอก คนหนึ่ง ที่ไม่รู้อะไรเลย ไม่เคยรู้ความเป็นไปในชีวิตว่าจะดำเนินชีวิตอย่างไรในอนาคต และจะทำ สิ่งต่างๆ เพื่อใคร อาจารย์คะ หนูไม่เคยลืมอาจารย์เลยนะคะ อาจารย์ยังเป็นแรงบันดาลใจ เป็นแม่คนที่สอง ของหนู และจะอยู่ในใจหนูตลอดไปค่ะ"

อาจารย์สิริสังวาลย์ ศรีแสนยงค์ หนูไม่เคยคิดเลยนะคะว่า ด้วยวัยที่แตกต่างกันถึง ๓๖ ปี จะทำให้ เรามานั่งจับเข่าคุยกันเหมือนคนวัยเดียวกันได้ อาจารย์ไม่แปลกหรอกนะคะ เพียงแต่อาจารย์ ไม่เหมือนใครเท่านั้นเอง อาจารย์คะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่อาจารย์สอน หนูเก็บเอามาใช้ในชีวิตของ หนูค่ะ ทุกๆ วันที่เจออะไรร้ายๆ ก็จะมองกลับมาและคิดถึงอาจารย์ คิดถึงเรื่องที่เราได้ผ่านมา ด้วยกันตลอด หนูมีเพื่อนคู่คิดอีกคนหนึ่งที่เป็นกำลังใจให้หนูตลอด หนูไม่รู้จะกล่าวคำขอบคุณ อย่างไรดีกับสิ่งที่อาจารย์ให้มา...ไม่มีคำพูดอะไรเลยที่จะบอกได้
# น.ส.สุนิสา ชนะโชติคุณครูในดวงใจของดิฉัน ชื่ออาจารย์สมนึก ศิริเคน ท่านเป็นอาจารย์ วิชาภาษาไทย และสอนดิฉัน ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ท่านเป็นอาจารย์ที่สำหรับลูกศิษย์แล้วได้ทุกเรื่อง ในคาบที่อาจารย์สอน ท่านจะให้พวกเราทุกคนในห้องพูดกันก่อนต้นชั่วโมง พูดถึงเรื่องโน้นบ้าง เรื่องนี้บ้าง แต่ส่วนมาก จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวีรกรรมต่างๆ ที่พวกเราชาว ๔๐๓/๔๔ ได้ทำไว้ เพราะอาจารย์เป็นที่ปรึกษา ของห้องดิฉันด้วย

อาจารย์ท่านนี้เป็นคนที่เข้าใจลูกศิษย์ นักเรียนบางคนในโรงเรียนนอาจจะไม่ชอบท่าน เพราะยัง ไม่รู้จักท่านดีพอ อาจจะว่าท่านจู้จี้ขี้บ่น สั่งงานเยอะ เจ้าระเบียบ แต่จริงๆ แล้วท่านใจดีมาก เป็นกันเอง ดิฉันคิดว่าท่านอาจารย์ คนนี้สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียนได้ สามารถทำให้ นักเรียนได้ดี และที่สำคัญคือ สามารถทำให้นักเรียนเป็นคนดีของสังคมได้ไม่ยากเลย
# น.ส.จันทวดี ศรีจันไชยครูในดวงใจของฉัน ถ้าจะพูดกันจริงๆ แล้วก็มีอยู่หลายคน โดยเฉพาะอาจารย์ที่กรุณาให้ฉัน ได้เรียนพิเศษ โดยไม่คิดค่าเรียน ซึ่งก็มีอยู่หลายท่านมาก ได้แก่ อาจารย์กนกวรรณ ศรีดาวเรือง, อาจารย์กิตติศักดิ์ สิงห์อร, อาจารย์ทรงศรี โสมชัย, อาจารย์รพีพร สุรารักษ์, อาจารย์นันทวรรณ-วัจนาพร พันธุมะโน

อาจารย์ทุกคนที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ให้ความกรุณาฉันมาโดยตลอด ทั้งเรื่องเรียนและเรื่องส่วนตัว บางท่านก็มอบข้าวของเครื่องใช้ให้ บางท่านก็ให้เงินค่าทัศนศึกษานอกโรงเรียนกับเพื่อนๆ ฉันซึ้ง น้ำใจอาจารย์ทุกท่านมาก ที่ดีกับฉันมากขนาดนี้

แต่อาจารย์ที่ฉันประทับใจมากที่สุด เห็นจะเป็น อาจารย์จิตติศักดิ์ วัฒวันทนา ผู้สอนคอมพิเตอร์ ที่เก่งกาจที่สุดในโรงเรียน ท่านจะพูดไม่ค่อยชัด และฟังไม่ค่อยได้ยิน เวลาจะพูดอะไรยาวๆ ต้องใช้ การเขียนในการสื่อสาร ท่านเป็นอาจารย์คนเดียวที่ฉันกล้าไปปรึกษาเรื่องส่วนตัว เรื่องครอบครัว รวมทั้งเรื่องการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษานี้ด้วย ฉันจะคอยเล่าปัญหาหรือความกลุ้มใจให้ท่านฟัง และ ท่านก็จะช่วยหาวิธีแก้ปัญหา และคอยให้กำลังใจฉันมาโดยตลอด
# นส.โศรดา อัศวบริรักษ์กุลคุณครูในดวงใจของฉันคือ คุณครูมัฑนา เปนะนาม คุณครูสอนภาษาอังกฤษ ตอนที่ฉันเรียนอยู่ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ตอนนั้นภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่ฉันไม่อยากเรียนมากที่สุด อาจเป็นเพราะมีอคติ กับคุณครูที่เคยเรียนมาก่อน

วันแรกที่ฉันเรียนกับคุณครูมัฑนา ฉันรู้สึกกลัวมากเพราะคุณครูหน้าดุ แต่ก็เพราะท่าน ทำให้ฉัน เรียนภาษาอังกฤษรู้เรื่อง รูปแบบการสอนของคุณครู คือการ เรียกชื่อตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งทำให้ฉันไม่อาย ที่จะตอบเพราะถึงจะตอบผิด คุณครูก็ไม่ดุ แม้ว่าขึ้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จะไม่ได้ เรียนภาษาอังกฤษกับคุณครู แต่ก็ได้นำความรู้ที่ครูสอนมาใช้ได้ และอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ฉัน ชอบคุณครู ก็เพราะคุณครูจะรับฟังปัญหาทุกเรื่อง ตั้งแต่เรื่องการเรียนจนกระทั่งเรื่องครอบครัว เวลาฉันมีปัญหา ก็จะมีคุณครูอยู่ ข้างๆ ช่วยแก้ปัญหาในเรื่องนั้นๆ ทำให้ฉันรู้สึกไม่โดดเดี่ยว

คุณครูอีกท่านหนึ่งก็คือ คุณครูพรเพ็ญ ศิริวรรณ เป็นคุณครูแนะแนวและเป็นที่ปรึกษาให้ฉัน ได้ทุกเรื่อง หรือเวลาที่ฉันท้อ คุณครูก็จะให้กำลังใจ เช่น เรื่องการอ่านหนังสือสอบ คุณครูจะมี วิธีการอ่านแล้วจำได้ เวลามีปัญหาครอบครัวคุณครูก็จะช่วยแก้ไขปัญหา คุณครูเป็นทั้งพ่อ,แม่,พี่ และ เพื่อนในเวลาเดียวกัน

สุดท้ายก็อยากจะขอบพระคุณครู ๒ ท่านนี้ และคุณครูท่านอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึง ที่อบรมสั่งสอน ศิษย์ ให้ศิษย์มีวันนี้ ขอบพระคุณค่ะ
# นส.บุญยานุช ไตรศรคุณครูที่หนูประทับใจมีหลายคน ทุกคนล้วนเห็นใจและดีกันทั้งนั้น แต่ที่หนูคิดอยากจะเข้าไปกอด ตอนนี้คือ อาจารย์ศิริมา พูนศรี สอนวิชาคณิตศาสตร์ ที่โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อาจารย์เป็นคน ปากร้าย จริงจังกับการสอนมาก อาจารย์ใช้ให้หนูไปเอาไม้โปรแทรกเตอร์ แต่หนูงง หนูฟังอาจารย์ ไม่รู้เรื่อง แล้วหนูก็ไปหาไม้โปร แต่หนูไม่เห็น ทั้งๆ ที่มันก็อยู่ตรงหน้าหนูอันใหญ่มาก อาจารย์ออก จากห้องมาดู แล้วอาจารย์ก็บอกว่า นั่นไง ไม้โปร แล้วหนูก็หยิบมา เดินตามหลังอาจารย์ไป หนูรู้สึกว่า ตัวเองแย่มาก ทำไมแค่ไม้โปรไม่รู้จัก อาจารย์เข้าไปในห้องสอนท่ามกลาง เพื่อนๆ อาจารย์บอกว่า เวลา พ่อแม่ใช้อะไรคงไม่รับรู้ ไปก่อนลูกเดียว หนูได้แต่ซึม

ต่อมาวันหนึ่งมีเรียนคณิตคาบเช้า อาจารย์เรียกหนูมาถามว่า พ่อแม่หนูเสียเหรอ ตอนนี้หนูอยู่ กับใคร อาจารย์พูดกับหนูดีมาก หนูไม่ทราบว่าอาจารย์รู้มาจากไหน อาจารย์ถามสารทุกข์สุกดิบ หนูทุกอย่าง หนูมีอะไรให้อาจารย์ช่วยก็บอกนะ ต่อมาอาจารย์คงจะไปเล่าให้พี่ๆ ม.๖ ฟัง เพราะ อาจารย์บอกว่ามีพี่คนหนึ่งอยากรู้จักหนู ชื่อ พี่ประไพรศรี อยู่ ม.๖/๑๐ เขาจะช่วยหนู แล้วหนูก็ได้ พบกับพี่เค้า พี่เค้าได้ติดต่อกับพี่อีก ๒ คนชื่อ นายชัยวัฒน์ ผลชอบ และ นางสวรส กวีชัย ซึ่งพี่ ๒ คนนี้ช่วยเหลือหนูและน้องโดยโอนเงินเข้าธนาคารให้หนูเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท หนูรู้สึกเหมือน ตัวเองและน้องๆ เป็นตัวปัญหาให้คนอื่นเดือดร้อน เขาเป็นใครก็ไม่รู้ ไม่ใช่ญาติหนูสักนิด แต่เขา ช่วยหนูและน้องตลอด หนูขอบพระคุณเค้าทุกครั้งที่หนูพบหน้า หนูไม่รู้จะตอบแทนเค้ายังไงดี ตอนนี้หนูก็คงต้องตั้งใจเรียน แต่หนูคงต้องปรับตัวอีกมาก เพราะหนูเป็นคนเบื่อง่าย ขี้เกียจสุดๆ แต่หนูก็จะพยายาม พูดถึงอาจารย์ ทุกๆ คนและบุคคลที่หนูกล่าวมานี้ ล้วนมีบุญคุณกับหนูทั้งสิ้น ขอให้ทุกคน มีความสุข ต้องมีสักวันที่หนูจะกลับไปขอบพระคุณและไปเยี่ยมท่าน

สุดท้ายนี้หนูก็ฝากถึงคุณยายซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วท่านก็ไม่ใช่ยายจริงๆ ของหนู แต่ท่านรักพวกหนู ดูแลพวกหนู หนูรักคุณยาย ถึงแม้หนูจะพูดไม่เก่ง เรื่องบางเรื่องไม่กล้าคุยด้วย แต่หนูก็รัก รักมากๆ อยากให้ยายมีความสุขค่ะ
# สาวิตรีคุณครูในดวงใจของข้าพเจ้าคือ ท่านอาจารย์สิริมา บวรรัตนกุล สอนวิชาสังคมศึกษาอยู่ที่โรงเรียน ศีขรภูมิพิสัย จ.สุรินทร์ ท่านเป็นอาจารย์ที่มีจิตวิญญาณ ของการเป็น "ครู" อย่างแท้จริง ข้าพเจ้า ยังจำได้ก่อนสอบเอนทรานซ์ ตอนข้าพเจ้าอยู่ ม.๖ ทุกเช้าวันจันทร์-ศุกร์ อาจารย์จะมาโรงเรียน ตั้งแต่หกโมงเช้า เพื่อสอนพิเศษให้แก่นักเรียนชั้น ม.๖ ที่อยากเรียน ข้าพเจ้าเห็นอาจารย์ มาสอน ทุกวัน ไม่ว่าจะฝนตกแดดออก หรือมีนักเรียนมาเรียนมากน้อยเพียงใด ท่านก็ยังมาทั้งที่ ความเป็นจริง แล้วท่านไม่ได้รับค่าตอบแทนอะไรเลย ซ้ำบางวันยังต้องสอนแข่งกับ เสียงตามสาย ของทางโรงเรียนอีก ตลอดเทอมนั้นข้าพเจ้า ไม่เคยเห็นอาจารย์บ่นว่าเหนื่อยเลย เวลาสอน มีแต่บอก แง่คิดต่างๆ ให้กำลังใจ บอกให้ลูกศิษย์ทุกคนขยัน จะได้ก้าวไปสู่ความฝันของตัวเองได้

อาจารย์เคยบอกกับข้าพเจ้าว่า ชีวิตของเราทุกคนมันไม่ได้โรยด้วย กลีบกุหลาบเสมอไป ต้องมี อุปสรรคขวากหนามมาขวางกั้นเส้นทางที่เราเดินไปบ้าง แต่เราต้องเอาชนะมันให้ได้ เอาชนะตนเอง ให้ได้ แล้วเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้จริงๆ ถึงตอนนี้ข้าพเจ้าก็ยังระลึกถึงบุญคุณ ของอาจารย์เสมอ ถ้ามีโอกาสก็จะกลับไปเยี่ยมเยียนท่านบ่อยๆ และขอให้อาจารย์มีสุขภาพ แข็งแรง ตลอดไป
# น.ส.วิภาวดี เอี่ยมสะอาดคุณครูของผมชื่อ นายพีรทัศน์ รัชตากร หรือ "ครูต่าย" คุณครูเป็นผู้ให้ชีวิตใหม่กับผม เป็นที่ปรึกษา เป็นพ่อ-แม่ เป็นพี่น้อง หรือแม้กระทั่งเป็นเพื่อน ยามที่ผมเหงา ผมอ้างว้าง มีปัญหา ครูจะอยู่ช่วย ผมเสมอ ผมไว้ใจท่านและคุยกับท่านได้ทุกเรื่อง คุยแล้วก็ได้คำแนะนำดีๆ กลับมาเสมอ ท่านเป็น ผู้เปลี่ยนแปลง นิสัยของผมจากก้าวร้าวเป็นอ่อนโยนขึ้น คอยเตือนสติผมว่า ผมเป็นใคร มาจากไหน และมาที่นี่ทำไม เพื่ออะไร ท่านเตือนสติผมเสมอ ไม่ให้ผมหลงไปกับสิ่งยั่วยุต่างๆ ผมอยาก กราบเท้า ท่านครับ เพราะนอกจากผมจะมีพ่อ-แม่ที่คอยห่วงใยและดูแลผม ผมยังมีคุณครู ที่ไม่ต่างจากพ่อ-แม่ของผมเลย ผมสัญญาครับ ผมจะทำวันนี้ของผมให้ดีที่สุด เพื่อพ่อ-แม่ และ คุณครูของผมครับ
# เกียรติก้อง
คณะทันตแพทยศาสตร์อาจารย์ปัทมา วิญญกูล อาจารย์ประจำวิชาภาษาไทย โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จ.กาญจนบุรี

เนื่องจากตอนชั้น ม.๔ ผมต้องย้ายมาเรียน ณ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชฯ เพราะโรงเรียนเก่า มีแค่ชั้น ม.๓ โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนประจำล้วน (เด็กนักเรียนทุกคนต้องอยู่ประจำ) เริ่มแรกที่ผม เข้ามาเป็นนักเรียนใหม่ รู้สึกว่าตัวเองกำลังเหงาเพราะมาคนเดียว ไม่มีเพื่อน ไม่นาน ผมก็ได้รู้จัก กับอาจารย์ปัทมา เนื่องจากท่านเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ปกติแล้วผมจะไม่ค่อยกล้าพูดปัญหาของตัวเอง แต่ทุกครั้งที่อาจารย์ปัทมารู้ว่าผมกำลังมีปัญหา อาจารย์จะเข้ามาให้คำปรึกษา ตลอดระยะเวลา ๓ ปี ช่วงชั้น ม.ปลายที่ผมจากบ้านมาอยู่โรงเรียน ก็ได้อาจารย์ปัทมา คนนี้แหละครับ... ที่คอยเป็นทั้งครูและแม่

อาจารย์ปัทมาจะคอยแนะนำและช่วยเหลือผมอยู่เสมอๆ แม้ตอนนี้มาอยู่ข้างนอกแล้ว อาจารย์ ยังโทร.ถามทุกข์สุขเสมอ

อาจารย์ปัทมาเปรียบเหมือนพ่อแม่ ทุกครั้งที่เรามีความสุข ท่านจะร่วมแสดงความยินดี แต่ทุกครั้ง ที่เราเศร้า อาจารย์ปัทมาจะร่วมร้องไห้ไปกับเรา อาจารย์ดูแลเราเป็นอย่างดี

ขอบคุณอาจารย์ครับ...อาจารย์ปัท...ที่คอยดูแลและห่วงใยกันเสมอมา

"ขอบคุณครับ"

อาจารย์ขนิษฐา เวชวังก์ อาจารย์เคมี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชฯ

อาจารย์ช่วยส่งเสริมให้เราได้เรียนและได้ความรู้อย่างมาก ช่วยให้เราได้ร่วมกิจกรรมข้างนอก ทั้งยังช่วยจุนเจือในหลายๆ สิ่ง

"ขอบคุณอาจารย์มากๆ ครับ"
# นัฐวิท วงศ์ทองดี
คณะทันตแพทย์ศาสตร์คุณครูที่ข้าพเจ้าจะจดจำบุญคุณของท่าน ไม่มีวันลืมเลือนคือ อาจารย์ภัทรา เชาว์เอนก ท่านสอน ภาษาอังกฤษที่โรงเรียนสภาราชินี จ.ตรัง และยังเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของข้าพเจ้าตอน ม.๑ ท่านเป็นครูที่ดี ใครมีปัญหาอะไร ท่านจะไปถามรายคน และหาทางแก้ไข ท่านให้ความช่วยเหลือ ข้าพเจ้า ในเรื่องทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวัน และสอนภาษาอังกฤษนอกเวลาเรียน เพราะข้าพเจ้า ไม่ค่อยเก่งอังกฤษ ข้าพเจ้าซาบซึ้งในน้ำใจของท่าน ที่อุตส่าห์สละเวลา และอยาก ขอบคุณท่านมาก ถ้าท่านไม่คอยแนะนำสั่งสอน ให้ข้อคิดข้าพเจ้า ข้าพเจ้าคงจะไม่มีวันนี้
# สุนารี เพ็ชรนุ่น
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีครูในดวงใจของฉันคือครูไพรินทร์ แสนอินทร์ สอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ม.๑ โรงเรียนบ่อสวก วิทยาคาร ครูเป็นคนใจดี จะคอยถามความเป็นอยู่ของฉันเสมอ ครูเล่าให้ฟังว่า เคยลำบากมาก่อน มีปัญหาอุปสรรคมากมายกว่าจะมายืนตรงจุดนี้ ครูคอยสอนฉันเสมอให้เป็นคนอดทน กตัญญู เพราะเป็นสิ่งที่จะทำให้ประสบผลสำเร็จ แม้ฉันกับครูจะไม่เจอกันทุกวัน แต่ความรู้สึกคือ ครูเปรียบเหมือนคุณแม่อีกคนหนึ่ง ที่คอยอยู่เคียงข้างเราตลอด ครูดีใจเมื่อฉันประสบผลสำเร็จ ครูให้กำลังใจ เมื่อฉันผิดหวัง ฉันสามารถคุยหรือปรึกษาทุกปัญหากับครูได้ แม้ปัจจุบัน ฉันจะไม่ได้ เรียนกับครูแล้ว แต่ฉันก็จะไปเยี่ยมท่านเสมอ และฉันไม่เคยมีของฝากใดๆไปให้ครู นอกจาก คำกล่าวว่า สวัสดีค่ะ และความสำเร็จต่างๆ ที่ฉันทำได้

ครูสอนให้ฉันมีความกตัญญูต่อคุณแม่ เพราะครูรู้ดีว่าครอบครัวฉันเป็นอย่างไร และครูก็ชื่นชม คุณแม่ฉัน เหมือนดังที่ฉันและคุณแม่ชื่นชมครู ฉันอยากขอบคุณคุณครูและอยากบอกว่า ฉันจะทำ ในสิ่งที่ฉันรักให้สำเร็จ นั่นก็คือ เรียนให้จบและเลี้ยงดูครอบครัว

ครูของฉันอีกท่านหนึ่งชื่อ ครูจารี โจสุขสันต์ เป็นครูสอนวิชาภาษาไทย ท่านเป็นคนพูดตรงไป ตรงมา ใจดี คอยสอนอยู่เสมอ ท่านไม่เคยรังเกียจ ไม่เคยบ่นเวลาถามข้อสงสัยต่างๆ ท่านยินดี ตอบด้วยความเต็มใจ ฉันเองพอจบ ม.ต้น ก็ไม่ได้เรียนกับท่านอีก แต่ก็จะแวะไปเยี่ยมอยู่เสมอ ทุกครั้ง ที่พบกัน ท่านจะยิ้มถามถึงความสำเร็จต่างๆ และคอยให้กำลังใจในสิ่งที่พลาดพลั้ง ครูสอน ให้ฉันอดทนและตั้งใจเรียน ฉันจึงเคารพและรักครูมาก

อีกท่านหนึ่งคือ ครูประนุยา ท่านเป็นครูประจำห้องแนะแนวของโรงเรียนศรีสวัสดีวิทยาคาร จ.น่าน ตอนแรก ก็ไม่ได้รู้จักกันเพราะครูไม่ค่อย มีเวลาว่างมากนัก เนื่องจากช่วง ม.๔ - ม.๕ มีนักเรียนมาก ทำให้ฉันได้มารู้จักกับครูตอนอยู่ ม.๖ เพราะครูรู้ถึงปัญหาครอบครัวของฉัน และคอยให้ ความช่วยเหลือตลอด โดยไม่เคยบ่นเลยและที่สำคัญโครงการจุฬาฯชนบทนี้ หากไม่มีท่าน ฉันก็คง ไม่ได้มาอยู่ตรงจุดนี้ ท่านคอยดูแลให้คำแนะนำจนฉันสามารถทำได้ ฉันจึงรู้สึกผูกพันกับครู ท่านนี้มาก และสามารถปรึกษาได้ทุกเรื่องจริงๆ
# เกศริน วงทะปาอาจารย์ที่ข้าพเจ้าประทับใจชื่อ อาจารย์ สุรินทร์ บุญประสพ เป็นอาจารย์ฝ่ายวิชาการ สิ่งที่ทำให้ ข้าพเจ้าประทับใจคือ ช่วงสอบเข้า มหาวิทยาลัยครั้งที่ ๒/๒๕๔๖ ข้าพเจ้าจะสอบ แต่เนื่องจาก ตัวเอง เรียนได้ในระดับปานกลาง จึงมีความกังวลว่า จะสอบไม่ติด แต่อาจารย์หนึ่ง ก็คอยให้ กำลังใจและบอกให้ข้าพเจ้าสู้เสมอ คอยหาตำราให้ไม่ว่าจะลงทุนซื้อเองหรือยืมพี่รุ่นคนก่อนๆ มาให้อ่าน นอกจากนี้อาจารย์ยังสละเวลาในช่วงพักมาติวให้ข้าพเจ้าและเพื่อนๆ ช่วงโครงการติว ของมาม่า อาจารย์ก็ยอมเสียเงิน ค่ารถไฟพาข้าพเจ้าและเพื่อนๆ ไปติวถึงเชียงใหม่ อาจารย์พูดว่า "ครูไม่ได้หวังให้ทุกคนสอบติด แต่ครูหวังแค่ว่าให้ทุกคนตั้งใจและทำเต็มความสามารถ แล้วความสำเร็จ ของพวกเธอนั่นแหละ คือของขวัญและคำขอบคุณที่ครูรอคอย" ทุกวันนี้ ทุกสิ่ง ยังแจ่มชัด คำสัญญาที่ให้ไว้กับครูก้องอยู่ในหู ความห่วงใยของครูยังประทับอยู่ในใจไม่รู้ลืม อยากบอกว่า หนูรักครูที่สุดค่ะ
# มณี มณีแสง


- ดอกหญ้า อันดับที่ ๑๑๓ พ.ค. - มิ.ย. ๒๕๔๗ -