หน้าแรก >[09] การสื่อสาร > การเผยแพร่ธรรมะ >เราคิดอะไร

แก้อาการง่วงนอนหลังอาหาร ‘สิน วิภาวสุ

นักบริหารระดับสูงต่างยอมรับกันว่า "การประชุมหลังอาหารประสิทธิผลต่ำที่สุด" เนื่องจากหลังอาหาร การย่อยและการดูดซึมอาหารของอวัยวะภายในกำลังทำงานอย่างขะมักเขม้น เลือดที่หล่อเลี้ยงสมอง ส่วนใหญ่ถูกลำเลียงลงมาสู่อวัยวะส่วนล่าง ฉะนั้น การทำงานของสมองในช่วงนี้จึงไม่ค่อยเฉียบไว กระฉับกระเฉงเท่าที่ควร

วิธีบริหารเท้าตอนหลังอาหารอยู่วิธีหนึ่ง เพื่อกระตุ้นสมองให้ตื่นตัว

อุปกรณ์ที่สำคัญ คือ ไม้จิ้มฟันใช้ยางรัดให้เป็นมัด แล้ววางบนหลังนิ้วหัวแม่เท้า กับนิ้วนางเท้าทั้งสองข้าง โดยใช้แรงกดนิดหน่อย จุดสำคัญในการกระตุ้นนี้ อยู่ข้างเล็บนิ้วหัวแม่เท้าและข้างเล็บนิ้วนางเท้า จุดที่นิ้ว หัวแม่เท้านี้ เรียกว่าจุดอิ่นไป่แสว ซึ่งมีความสัมพันธ์ กับสมองอย่างใกล้ชิด ส่วนจุดที่ข้างเล็บ นิ้วนางเท้านั้น เรียกว่าจุดเชี่ยวอินแสว ก็มีความสัมพันธ์กับ ระบบการย่อยอาหาร อยู่มากทีเดียว

เนื่องจากเพียงแต่ต้องการจะขับไล่อาการง่วงนอนเท้านั้น จึงมีบางคนอาจจะเข้าใจว่า กระตุ้นสมอง ก็พอแล้ว แต่ความจริงนั้น ถ้าหากเราทำการกระตุ้นสมอง เพียงจุดเดียว เลือดก็จะไหลเวียน ขึ้นสู่สมองมาก ทำให้ประสิทธิภาพ การทำงานของระบบ การย่อยลดต่ำลง และในไม่ช้า เลือดก็จะไหลเวียน ไปสู่อวัยวะ ส่วนต่างๆ ของร่างกาย ต่อไปตามปกติ ในที่สุดก็จะเกิดอาการง่วงนอนอีก

ดังนั้นส่วนสมองกับระบบการย่อย จึงต้องกระตุ้นไปพร้อมกัน เพื่อให้โลหิตไหลเวียนไป อย่างสมดุล จึงจะแก้อาการ ง่วงนอนที่ได้ผล

เวลากระตุ้น ให้เอามือกดที่บริเวณจุดที่จะทำการกระตุ้นนั้นก่อนแล้วจึงทำการกระตุ้น ทั้งนี้เพื่อที่จะ ช่วยให้ แรงกระตุ้น ส่งผลไปถึง อวัยวะส่วนที่มีความสัมพันธ์นั้นๆ ได้ผลดียิ่งขึ้น เวลาทำการกระตุ้น จะต้องถอด รองเท้า ถุงเท้าเสียก่อน

(เราคิดอะไร ฉบับที่ ๑๔๓ มิถุนายน ๒๕๔๕)