สมณะธาตุบุญ ธาตุปุญโญ

ชื่อเดิม ไพรัช ข่าทิพย์พาที มีพี่น้อง ๘ คน เป็นคนที่ ๑
ชื่อใหม่ ธาตุบุญ ข่าทิพย์พาที
ภูมิลำเนา กทม.
เกิด ๒๙ ก.พ.๒๔๘๒ สถานภาพ หม้าย

การศึกษา อนุปริญญาด้านกฎหมาย จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาชีพเดิม พยาบาลและการธนาคาร สถานที่ทำงาน ร.พ.ทหารเรือ, สหธนาคาร จำกัด

ปี ๒๕๑๘ เพื่อนที่ทำงานแนะนำ ได้ไปฟังธรรมพ่อท่าน ที่วัดอาวุธฯ และที่ต่างๆ

กันยายน ๒๕๑๙ จึงได้มาที่สันติอโศก ประทับใจ การกินอาหารมังสวิรัติ การรักษาศีล ของชาวอโศก และได้อ่านหนังสือ คั้นออกมาจากศีล จึงปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด กินวันละ ๑ มื้อ เลิกอบายมุข ลดละการแต่งตัว นอกจากนั้น ยังได้ไปปราการอโศก และแดนอโศกด้วย

ประมาณปี ๒๕๒๒ เป็นเหรัญญิก มูลนิธิธรรมสันติ

ต่อมาไปช่วยดูแล โครงการชุมชนปฐมอโศก จ.นครปฐม ดูแลรับผิดชอบ ในเรื่องการถมดิน และปลูกบ้าน ซึ่งมีบ้าน พล.ต.จำลอง ศรีเมือง และบ้านของตนเอง ปลูกเป็นสองหลังแรก

เมื่อจัดตั้งหมู่บ้าน ปฐมอโศกเสร็จ จึงกลับมาอยู่ที่สันติอโศก (ข้างวัด)

ปี ๒๕๒๘ พล.ต.จำลอง สมัครผู้ว่าฯ กทม. จึงลาออกจากงาน เพื่อไปทำหน้าที่เลขาฯ รองผู้ว่า กทม. (อ.อาภรณ์ พุกกะมาน) ดูแลด้านการศึกษา โดยทำการเมือง ไปพร้อมกับ การปฏิบัติธรรม
ปี ๒๕๔๑ กลับมาอยู่ที่สันติอโศก (ข้างวัด) เช่นเดิม ช่วยงานทั่วไปในวัด
ปี ๒๕๔๒ ได้เป็นรองประธาน ชุมชนสันติอโศก จนถึงปัจจุบัน
ปี ๒๕๔๔ ได้เป็น ต.อ.ชุมชน จนถึงปัจจุบัน และเป็นนิสิต สัมมาสิกขาลัยวังชีวิต เขตสันติอโศก

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติธรรม
มีอยู่มากมายพอสมควร แต่ถือเป็นเรื่องธรรมดา สำหรับนักปฏิบัติธรรม และก็ไม่เห็นว่า จะมีอะไร ดีกว่านี้ จึงสู้เรื่อยมา จนถึงทุกวันนี้ ก็สู้และทนได้ดีขึ้น

แนวทางต่อสู้
ต้องสู้อย่าถอย สิ่งหนึ่งที่นักปฏิบัติธรรม จะต้องมี คือ ความอดทน เพราะทนได้มากเท่าไหร่ ก็จะมีมรรคผล ให้เห็นเสมอ มีปัญหาอะไร จงอดทนไว้ แล้วไม่นานนัก ก็จะพบชัยชนะ ตอนนั้น จะเป็นสุขมาก

ข้อปฏิบัติที่คิดว่ายากที่สุด
เรื่องกามผู้หญิงผู้ชาย จนถึงเรื่องกามในการกิน สู้ได้ยาก แต่ก็สู้ได้ และเบาบางลงไปเรื่อยๆ ชาตินี้อาจได้เห็น ความสำเร็จ

คติประจำใจ
ความเพียรจะชนะได้ทุกอย่าง คือ เพียรและทนรอคอย จนกว่าจะประสบความสำเร็จ

เป้าหมายชีวิต
เคยคิดจะบวชให้ได้ และพยายามแล้ว แต่ยังยากยิ่ง เมื่อบวชไม่ได้ก็ขอปฏิบัติธรรม จนกว่าชีวิตจะหาไม่

ข้อคิดข้อฝาก
พยายามอยู่กับหมู่กลุ่ม ทำตามกฎระเบียบให้ได้ จะขัดเกลาตนเองให้สูงขึ้น และจะอยู่ในวัด ได้อย่างผาสุก คิดว่า ไม่มีอะไร จะดีเท่ากับ การอยู่ในวัด และอยู่กับหมู่กลุ่มให้ได้ ถือว่าได้ปฏิบัติธรรมอย่างยิ่ง

     .

(สารอโศก อันดับที่ ๒๔๗ มิถุนายน ๒๕๔๕)

* ปัจจุบัน คือ สมณะธาตุบุญ ธาตุปุญโญ บวชเมื่อ ๑ มิ.ย. ๒๕๕๑

   www.asoke.info