น.ส.ดาวสาง รักยิ่ง
ชื่อใหม่ น.ส.ดาวสาง รักยิ่ง
ชื่อเดิม น.ส.ยม รักยิ่ง
เกิด เมษายน ๒๕๑๔
พี่น้อง ๗ คนเป็นคนที่ ๖
ภูมิลำเนา จังหวัดสุรินทร์
การศึกษา จบชั้นประถมปีที่ ๖ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ปี ๒๕๒๙
จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดนครปฐม ปี ๒๕๔๘

อาชีพเดิม อยู่บ้านทำไร่ ต่อมาเข้ากรุงเทพ เป็นลูกจ้างทำงานบ้าน ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯ

ปี ๒๕๓๘ ขณะนั้น ทำงานบ้านอยู่ที่กรุงเทพฯ เปิดวิทยุ เจอรายการ เพื่อนช่วยเพื่อน ของสมณะเสียงศีล ชาตวโร การสอนเรื่อง เกษตรธรรมชาติ สวนผสม การกินมังสวิรัติ การพูดตรงไปตรงมา พูดอย่างไรทำอย่างนั้น ไม่ใช่สอนไม่ให้ฆ่าสัตว์ แต่ยังกินเนื้อสัตว์อยู่

เมื่อได้ฟังแล้ว เริ่มลดเนื้อสัตว์ใหญ่ และพยายามกินมังสวิรัติ ให้บริสุทธิ์มากขึ้น ยังทำอาหารมังสวิรัติไม่เป็น ก็กินผัดผัก ใส่เต้าเจี้ยว

ปี ๒๕๓๙ กลับบ้าน จะไปทำเกษตรสวนผสม และอยากกินมังสวิรัติให้บริสุทธิ์ เพราะถ้ายังทำงานบ้านอยู่ ก็ไม่กล้าบอกเขาว่า จะกินมังสวิรัติ กลัวจะเป็น เรื่องยุ่งยากสำหรับเขา ทั้งที่ตอนนั้น ก็เสียดายเงิน เพราะกำลังเพลินกับการเก็บเงิน แต่ตัดสินใจ เลือกมังสวิรัติดีกว่า

ปี ๒๕๔๑ (๑-๓ มีนาคม ๒๕๔๑) ช่วงเว้นว่างจากการทำไร่ ขออนุญาตพี่สาว มาที่ชุมชนปฐมอโศก โดยให้เหตุผลว่า จะมาเรียนรู้เรื่อง อาหารมังสวิรัติ ประมาณ ๒ เดือน โดยชวนพี่สาวอีกคน มาเป็นเพื่อน พอมาถึงชุมชนปฐมอโศกได้ ๑ สัปดาห์ ก็ให้พี่สาวกลับบ้านคนเดียว พี่สาวเห็นว่า อยู่ที่นี่ปลอดภัย ไม่น่าห่วง จึงกลับไปบอกทางบ้าน ให้อยู่ที่นี่ได้ พี่เลี้ยง (พี่หนึ่งน้อย ป้อม-ภราดร) ดีมาก พาทำกิจวัตร เอาใจใส่ดูแลอย่างดี และได้ช่วยงานท่านเสียงศีล (ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน) โดยเพาะสมุนไพร ต้นไม้ต่างๆ และออกร้านขายของ ตามงานต่างๆ

ความตั้งใจเดิม กะว่าจะมาอยู่แค่ ๒ เดือน ช่วยงานท่านเสียงศีล และเรียนรู้เรื่อง อาหารมังสวิรัติ แต่เนื่องจาก ได้พี่เลี้ยงที่ดีมาก และเห็น กระบวนการกลุ่ม ของชุมชน ที่เป็นไปเพื่อเพื่อมวลมนุษยชาติ เลยไม่คิดจะกลับไปบ้านอีก

ปลายปี ๒๕๔๒ ป้าแดง (ฉวีวรรณ) ผู้จัดการศาลาค้า ๑ ชวนทำงานที่ศาลาค้า และได้ขยายศาลาค้า มาอยู่อีกฝั่งตรงข้าม เป็นศาลาค้า ๒ โดยให้ตน ดูแลศาลาค้า ๒ จนถึงปัจจุบัน

ปี ๒๕๔๓ ได้สมัครเป็นนิสิต ม.วช. รุ่นแรกของปฐมอโศก

ทุกวันนี้ พี่น้องอนุโมทนา ที่ดิฉันอยู่ได้ ทำได้ แต่เขายังทำไม่ได้ ภาระทางบ้าน ก็ไม่มีอะไรแล้ว พ่อแม่ก็เสีย ตั้งแต่ดิฉันยังเล็ก เหลือแต่กิเลสตัวเอง ที่ต้องจัดการ เพื่อจะได้เดินตามพ่อ ให้ถึงที่สุด

ปัญหาและอุปสรรค เป็นคนไม่มีความสามารถ (ไม่เคยค้าขายมาก่อน) ก็อาศัยทำตามผู้ใหญ่บอก มีอะไรก็ปรึกษาผู้ใหญ่ ผู้มีประสบการณ์ เรียนรู้งานจากคนอื่น

การปฏิบัติธรรม เป็นคนชอบอยู่กับวัตถุ มากกว่าคน ทำให้ขาดเพื่อนร่วมงาน และยึดในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าดี กว่าจะปรับ ตามคนอื่นได้ ก็นาน

แนวทางแก้ไข เมื่อตัวเองยึดมากๆ โจทย์นั้นๆจะหลุดยาก ก็จะให้ผู้ใหญ่เป็นผู้ตัดสิน และทำใจเอาตามหลัง ฟังทำให้มากๆ ก็จะพบทางออกเสมอ

ข้อปฏิบัติที่คิดว่ายากที่สุด เอาจริงให้ต่อเนื่อง

คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

เป้าหมายชีวิต อยู่กับหมู่กลุ่มมิตรดี สหายดี สังคมสิ่งแวดล้อมดี ให้ได้ตลอดชีวิต

ข้อคิดข้อฝากให้หมู่กลุ่ม อยู่วัดอยู่ไม่ยาก แต่อยู่ให้คนดีหมู่ดี ขัดเกลานั้น ยากอยู่

น.ส.ดาวสาง รักยิ่ง3

   น.ส.ดาวสาง2

  .

หนังสือพิมพ์สารอโศก อันดับที่ ๓๐๐ หน้า ๙๖ เดือนธันวาคม ๒๕๔๙ - มกราคม ๒๕๕๐

จากโลกีย์ถึงโลกุตระ  |     www.asoke.info

www.boonniyom.net