ใบเพียร ชาวหินฟ้า

ชื่อใหม่ นางใบเพียร ชาวหินฟ้า
ชื่อเดิม นางวาสนา มาน้อย
เกิด ๕ กันยายน ๒๕๐๖
พี่น้อง ๗ คนเป็นคนที่ ๗ สุดท้อง
ภูมิลำเนา บ้านบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
สถานภาพ หย่า มีบุตรสาว ๒ คน
การศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยล้านนา (สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ ปัจจุบัน)
อาชีพเดิม รับราชการ ที่โรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่

พบอโศก พ.ศ ๒๕๒๔ โดยมีคุณพ่อ พี่ชายคนโต นำหนังสือสารอโศก ดอกหญ้า แสงสูญ มาให้อ่าน

ความประทับใจ ชอบความเรียบง่าย การเสียสละของญาติธรรม ที่มีต่อหมู่กลุ่ม ที่เห็นได้คือ ตอนคุณพ่อป่วย และเสียชีวิต เมื่อปี พ.ศ ๒๕๓๓ มีทั้งกลุ่มญาติธรรม ทั้งสมณะ ไปให้กำลังใจ และช่วยทั้งแรงกายแรงใจ

ก่อนเข้าวัด เห็นทุกข์จากการมีชีวิตคู่ จึงค่อยๆวางแผน ให้ตัวเองได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต และวางแผน การศึกษาเล่าเรียน ให้บุตรสาว อยากให้เข้ามาอยู่กับ ชุมชนชาวอโศก เพื่อซึมซับสังคม ที่มีความอบอุ่น ความเป็นพี่เป็นน้อง และมีคุณธรรม จริยธรรม ตั้งแต่เล็กๆ

เข้ามาอยู่วัด ปี พ.ศ ๒๕๔๕ มาร่วมงานปลุกเสก หลังจากหน่วยงานเดิม อนุมัติให้ลาออกจากราชการ เมื่อ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๕ ก็ตั้งใจมาร่วมงาน และตั้งใจอยู่ที่ พุทธสถานศีรษะอโศก ช่วยงานของ อโรคยาศาลา และดูแลเด็ก ด้านการศึกษา ระดับประถม ในช่วงแรก

ปีพ.ศ ๒๕๔๗ ถึงปัจจุบัน ช่วยเป็นเจ้าหน้าที่ ร้านหนึ่งน้ำใจ ทำงานทุกแผนกที่เป็นหลัก คือเป็นพนักงานเก็บเงิน

ปัญหาและอุปสรรคในการทํางาน จริตของผู้ร่วมงานที่แตกต่างกัน ทำให้ใช้ความพยายามอย่างมาก ที่จะเข้าใจจริตเพื่อน และตัวเราเอง บางที ก็ทำให้เพื่อนไม่พอใจ

แนวทางการแก้ไข หัดยอมให้เป็นและเย็นให้ได้ เพื่อประสานความรู้สึกเพื่อนร่วมงาน ให้มากยิ่งๆขึ้น และเป็นการลดกิเลสตัวเองด้วย

คติประจำใจ สูญเสียแต่ไม่เสียศูนย์

ข้อคิดข้อฝากให้หมู่กลุ่ม ไม่มีหมู่กลุ่มใด จะดีกว่าชาวอโศกอีกแล้ว อย่ามัวลังเล สงสัยใดๆอีกเลย

     .

หนังสือพิมพ์สารอโศก อันดับที่ ๓๐๑ หน้า ๙๙ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๐

   www.asoke.info  |  จากโลกีย์ถึงโลกุตระ

www.boonniyom.net