ผาภู อัปมะทัง
ชื่อใหม่ ผาภู อัปมะทัง
ชื่อเดิม ธวัฒน์ อัปมะทัง
เกิด ๘ มีนาคม ๒๕๒๓
พี่น้อง ๓ คนเป็นคนที่ ๓
สถานภาพ โสด
ภูมิลำเนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

การศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสัมมาสิกขา ศีรษะอโศก รุ่นที่ ๑
ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปัจจุบัน กำลังศึกษา สัมมาสิกขาลัยวังชีวิต ปี ๗ เขตศีรษะอโศก

อาชีพเดิม กสิกรรม (ทำนา)

รู้จักกับชาวอโศก ปี 2532 แม่รู้จักกับชาวอโศก และเดินทางมาร่วมงานปลุกเสกฯ แต่มาไม่ถึง เพราะรถเกิดอุบัติเหตุ

ปี 2535 พี่สาวมาอยู่เป็นคนวัด ที่ศีรษะอโศก ประมาณ 2 ปี

ปี 2537 พี่สาวชวนมาเข้าค่าย ที่ศีรษะอโศก ซึ่งตอนนั้น กำลังเรียนจบม.๒ ซึ่งตรงกับช่วงปิดเทอมพอดี จึงมาร่วมเข้าค่ายคัดตัว ที่ศรีษะอโศก กับเพื่อนอีก ๓ คน การตัดสินใจ มาเข้าค่ายครั้งนี้ จึงเป็นก้าวแรก ที่ได้สัมผัสกับกลุ่มชาวอโศก ประทับใจ ความเอื้ออาทร เมตตา กรุณา ของชาวศีรษะอโศก ตั้งแต่สมณะ คณะอา ผู้ใหญ่ในชุมชน และที่สำคัญคือ พี่ๆที่อยู่กับน้องๆ จะคอยดูแลเราตลอด ขาดอะไร มีปัญหาอะไร จะคอยดูแล และให้ความช่วยเหลือ สั่งสอนมาตลอด

การเปลี่ยนแปลง มีจิตเมตตากับสัตว์มากยิ่งขึ้น เข้าใจในเรื่องบาป บุญ ชัดเจนขึ้น และยิ่งผมเห็นชาวบ้านฆ่าวัว ฆ่าหมู ทำให้ผมเห็น ความทรมาน ของสัตว์ จนทำให้ผมไม่กล้ากิน เนื้อสัตว์ใหญ่ๆ และเวลากินข้าว ที่มีพวกเนื้อสัตว์ ผมก็จะแบกกระติบข้าวเหนียวไป จะไม่กินกับพ่อเลย

ก่อนเข้ามาอยู่วัด ขณะที่ผมเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ซึ่งตรงกับช่วงปิดเทอม พี่สาวที่มาอยู่วัด ก็ชวนไปลองเข้าค่าย ที่ศีรษะอโศก ความตั้งใจ ก็คิดว่า จะไปเข้าค่ายเฉยๆ จึงมีเพื่อนที่เป็นลูกญาติธรรมด้วยกัน มาทั้งหมด ๔ คน การคัดตัวของนักเรียน ที่จะเข้ามาเรียน ศีรษะอโศก จำได้ว่า มันหนักมาก

นักเรียนทุกคน จะต้องผ่าน ๓ ค่ายคือ
๑. ค่ายยุวพุทธทายาท ที่จังหวัดนครปฐม ๗ วัน
๒. ค่ายที่งานพุทธาภิเษกฯ ที่อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ๗ วัน
๓. ค่ายยุวพุทธกสิกรรม ที่ศีรษะอโศก อีก ๑๐ วัน ซึ่งถือว่าเป็นค่ายที่หนักมากๆ เพราะค่ายนี้ จะเน้นในเรื่องของความอดทน ในการลุยทำงานที่หนักๆ แถมมีบทฝึกหัด ความกล้าหาญ ทั้งแบบส่วนตัว และกับกระบวนการกลุ่ม ถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิต ที่ได้มาสัมผัสกับการคัดตัว ที่เน้นคุณภาพ การเข้าเรียนต่อ ของโรงเรียนที่ไม่ธรรมดาทั่วไป เพราะเพียงแค่เรียนเก่งอย่างเดียว ไม่สามารถที่จะเรียนต่อ ที่โรงเรียนแห่งนี้ได้ เวลาประมาณ ๑ เดือน ที่ผมได้อยู่ ร่วมกับเพื่อนๆ จึงทำให้ความคิดของผม เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งตอนนั้น การเข้าค่ายคัดตัว ก็ยังไม่จบ แต่โรงเรียนเปิดเทอมพอดี จึงตัดสินใจ กลับไปย้ายโรงเรียน มาเรียนต่อที่โรงเรียน กศน.ศีรษะอโศก เมื่อ ๒๘ มีนาคม ๒๕๓๗

เมื่อเข้ามาอยู่กับชาวอโศก หลังจากที่ผ่านการคัดตัว ให้เข้าเรียนที่ศีรษะอโศกได้ นักเรียนทุกคน จะต้องผ่านการดูตัวต่ออีก ๑ ปี จึงจะมีสิทธิ์ ลงทะเบียน เรียนได้ ซึ่งการศึกษาตอนนั้น ยังเป็นระบบ กศน. บทฝึกหัดที่โรงเรียนแห่งนี้ มีตลอด ๒๔ ชั่วโมง เริ่มจาก ตื่นนอนถึงเข้านอน กฎระเบียบ ทุกอย่าง เคร่งครัดเหมือนระบบทหาร พี่ดูแลน้อง น้องเชื่อฟังพี่ การได้รับการอบรมสั่งสอนที่ดีจากคณะอาๆ และสมณะ ทำให้การศึกษาในยุคนั้น มีพลังมาก นอกจากการอบรม เรื่องคุณธรรมแล้ว การทำงานอาชีพ ก็เป็นสิ่งสำคัญ ที่ทุกคนจะต้องได้ฝึกหัด เพราะปรัชญาโรงเรียนของเรา คือ ศีลเด่น เป็นงาน ชาญวิชา การเรียนรู้ฐานงานที่หลากหลาย ทำให้เราได้รู้รายละเอียดของฐานงานต่างๆ ได้มากขึ้น ผมเรียนรู้เริ่มจากฐานงานกสิกรรม ซึ่งเป็นฐานผลิต เพื่อปากท้อง สร้างจิตสำนึกให้ทุกคนต้องติดดิน และฝึกจิตใจให้เป็น ผู้อ่อนน้อมถ่อมตน แล้วก็ไปเรียนรู้ เรื่องงานขยะ งานปุ๋ยสะอาด ทีมไร่(ดูแลสวน) ทีมโรงเห็ด ทีมสมุนไพร ทีมครัว ทีมแชมพู และทีมสื่อจนถึงปัจจุบัน ผมก็ทำงานด้านสื่อ คอยเก็บประวัติศาสตร์ อันยิ่งใหญ่ ของชาวอโศก ในทุกรูปแบบ และคอยดูแลระบบ สาธารณูปโภคในชุมชนบางอย่าง เช่น ระบบโทรศัพท์ ระบบเสียงในชุมชน เป็นต้น

ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน เบื่อการอยู่ร่วมกับคนจำนวนมาก ในความเป็นจริง เราอยู่คนเดียวไม่ได้ และการอยู่กับคนอื่น ทำให้เราพัฒนาตัวเอง ได้ดีที่สุด ก็ต้องฝึกหัด กิเลสยังมาก รักตัวเอง กลัวความลำบาก ชอบความเป็นส่วนตัว จึงยังไม่ทุ่มเทศักยภาพ ของตัวเอง ให้เต็มที่

แนวทางแก้ไข หมั่นคบหาสัตบุรุษ ฟังสัทธรรม และเพิ่มศรัทธาให้มากขึ้น เพราะถ้าเราได้ศรัทธาอะไร จะทำให้มีพลังทุ่มโถมได้เต็มที่ แต่ก็คงต้อง อาศัยเวลา

ข้อปฏิบัติที่คิดว่ายากที่สุด การพัฒนาตัวเอง ให้เป็นคนที่ไม่มีเวลาส่วนตัวเลย

คติประจำใจ หมื่นพันไมล์ หัวใจไม่แพ้

เป้าหมายชีวิต สืบทอด เผยแพร่ศาสนาพุทธ แบบชาวอโศก ตลอดช่วงที่มีชีวิต

ข้อคิดข้อฝากหมู่กลุ่ม ทนให้ได้กับสิ่งที่เราไม่ชอบ สนุกให้ได้กับสิ่งที่เราจะเรียนรู้ ชีวิตที่มีการฝึกหัด ขัดเกลาตัวเอง อยู่เสมอๆ มันเป็นสิ่งที่ท้าทายว่า เราจะอดและทนได้แค่ไหน

     .

หนังสือพิมพ์สารอโศก อันดับที่ ๓๐๒ หน้า ๗๐ เดือนมีนาคม - เมษายน ๒๕๕๐

   www.asoke.info  |  จากโลกีย์ถึงโลกุตระ

www.boonniyom.net