ทองธรรม1
ชื่อใหม่ นางทองธรรม เจนชัย
ชื่อเดิม นางเพ็ญศรี เจนชัย
เกิด ๑ มิถุนายน ๒๔๙๘
มีพี่น้อง ๘ คน เป็นคนที่ ๓
สถานภาพ หม้าย มีผู้ชาย ๑ คน ชื่อนายทองไท (ปุ๊ก)
ภูมิลำเนา ๓๐๘ บ้านขี้เหล็กใหญ่ ตำบลในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

การศึกษา ชั้นป. ๑-๒ โรงเรียนบ้านขี้เหล็กใหญ่ ตำบลในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ป.๓-๖ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๑ จังหวัดบุรีรัมย์, ชั้น ป. ๗ โรงเรียนเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ, ม. ๑-๓ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
และจบ ค.บ. (ครุศาสตร์บัณฑิต) วิทยาลัยครู นครราชสีมา

อาชีพเดิม รับราชการครู สถานที่ทำงาน โรงเรียนหนองปลาโคผดุงราษฎร์ หมู่ ๘ ตำบลชีลอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

รู้จักกับชาวอโศก เดือนมิถุนายน ๒๕๒๔ พี่สาวแนะนำไปฟังพระอโศกเทศน์ ในงานทำบุญร้อยวัน พ่อของคุณติ้ง (ดาวตะวัน ประยูรสิงห์) ที่บ้าน ขี้เหล็กใหญ่ หมู่ ๙ ตำบลในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

ประทับใจ ลักษณะสมณะ ที่สงบสำรวม และประทับใจมากยิ่งขึ้น กับคำสอนที่ว่า การที่เราทำตัวเล็กๆ อ่อนน้อม ถ่อมตน ยอมคนอื่นได้ ไม่เย่อหยิ่ง ไม่มีมาดโอหัง ทำตัวตนเล็กๆ เรียบๆ ง่ายๆ ใครจะว่ากล่าวตักเตือนก็ได้ เราก็จะไม่เจ็บปวดมาก จะล้างใจได้ไว แต่ถ้าใคร วางตัวตนยิ่งใหญ่ มีตัวตนใหญ่ เปรียบเป็นเป้าก็เป้าใหญ่ ใครจะว่ากล่าวตักเตือนอะไร ก็จะถูกเป้าหมด จะเจ็บปวดมาก เข้าถึงใจมาก จึงคิดว่า เราพบสิ่งที่ดีแล้ว ต้องรีบปฏิบัติทันที ในคืนนั้น มีแต่ความปีติดีใจ วันรุ่งขึ้นก็เริ่มปฏิบัติ กินอาหารมังสวิรัติ สังวรในศีล สัปดาห์แรกกิน ๓ มื้อ สัปดาห์ต่อมา ลดเป็น ๒ มื้อครึ่ง สัปดาห์ต่อมา ลดเป็น ๒ มื้อ สัปดาห์ต่อมาลดเป็น ๑ มื้อครึ่ง สัปดาห์ต่อมาลดเป็น ๑ มื้อ

ความเป็นมา ตอนเป็นเด็ก เรียนหนังสือไปด้วย ทำกสิกรรม ปลูกผักสวนครัว และปลูกพวกกล้วย อ้อย มะละกอ ปลูกปอ ปลูกมัน ทำนา ตอนเช้า เอาผักไปขายตลาด ไปโรงเรียนก็เอาขนมไปขายด้วย ตอนเย็น รดน้ำผัก เก็บผัก กำผัก เตรียมไปขายตอนเช้า เรียนจบทำงานเป็นครู ปลูกผักเลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ อายุ ๒๒ ปี แต่งงาน สามีรับราชการเป็นครู แต่งได้ ๓ ปี สามีเสียชีวิต มีลูกชาย ๑ คน และในปีนั้น ก็พบชาวอโศก และได้เริ่มปฏิบัติธรรม และเข้ามาอยู่ในวัด เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ที่พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ

เมื่อมาอยู่กับชาวอโศก ตอนแรก ช่วยทำงานในห้องแปรรูป บรรจุแยมผลไม้ต่างๆ ร่วมกับญาติธรรมหลายคน มีคุณป่าฟื้นเป็นผู้สอน และรับผิดชอบ งานแปรรูป ต่อมาได้รับมอบหมาย ให้เป็นหัวหน้าฐานโรงครัว ซึ่งมีนโยบาย ใช้พืชผักไร้สารพิษ มาประกอบอาหาร

ปี ๒๕๔๘ ได้รับเลือกตั้ง เป็นประธาน ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ จนถึงปัจจุบัน จะหมดวาระและเลือกตั้งใหม่ ในเดือนเมษายนนี้ เป็นคุรุและแม่ไก่ ของนักเรียน ภูผาฟ้าน้ำ

ทองธรรม3

ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน และการปฏิบัติธรรม สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง

แนวทางแก้ไข กำลังปฏิบัติ ๘ อ.

ข้อปฏิบัติที่คิดว่ายากที่สุด การประคับประคอง กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ให้เป็นกุศลได้เสมอ

คติประจำใจ ยอมเป็นก็เย็นได้ (แต่ต้องยอมด้วยใจจริงๆ)

เป้าหมายชีวิต รับใช้งานศาสนาตลอดไป และค้นหาความชั่ว ความไม่ดีของตนเอง แล้วเอาออกให้ได้มากที่สุด

ข้อคิดข้อฝากให้หมู่กลุ่ม ถ้าเรามีศีล ศีลก็จะรักษาเรา ทำให้ไม่เดือดเนื้อร้อนใจ ตราบเฒ่าแก่ชรา

    ทองธรรม2

 .

หนังสือพิมพ์สารอโศก อันดับที่ ๓๐๓ หน้า ๘๘ เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๕๐

   www.asoke.info  |  จากโลกีย์ถึงโลกุตระ

www.boonniyom.net