สุวภาพ1
ชื่อ น.ส. สุวภาพ เพชรสุข
เกิด ๒๗ มกราคม ๒๕๑๒
พี่น้อง ๔ คน เป็นคนที่ ๓
ภูมิลำเนา จ.สุโขทัย
สถานภาพ โสด

การศึกษา ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามคำแหง
อาชีพเดิม พนักงานบัญชี-ขาย ที่ บมจ.ไทยอกริฟู้ดส์ จ.สมุทรปราการ

พบอโศก ประมาณเดือน กรกฎาคม ๒๕๔๕ ฟังรายการท่านจันทร์ FM 103 ประทับใจ วิธีการเทศน์ สอน โดยอธิบายเรื่องศีล กินอยู่หลับนอน ด้วยคำอธิบายเป็น ภาษาพูด ที่สื่อเข้าใจง่ายๆ จึงฟังธรรม ทางวิทยุอย่างต่อเนื่อง ต่อมาเริ่มมาพุทธสถานสันติอโศก มาฟังธรรมวันอาทิตย์ กินข้าววัด (หัดกินมังสวิรัติ, เเละมาอย่างสม่ำเสมอ ทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์ เริ่มมาปฏิบัติศีล ๕ , ๘ ในกิจกรรม ที่จัดทุกๆเดือน อย่างต่อเนื่อง

ปี ๒๕๔๕ เริ่มย้ายที่พัก มาอยู่ใกล้พุทธสถาน (เดิมพักอยู่ในบริษัท จ.สมุทรปราการ) เช้าตื่นตี ๓ กว่า เตรียมฟังธรรม "พุทธธรรมนำชีวิต" ช่วงตี ๔ ทุกๆวัน ตี ๕ กว่าๆ มาใส่บาตร หน้าสันติอโศก ทุกๆเช้า แล้วจึงซื้ออาหารที่ชมร. ไปกินที่ทำงาน ไปร่วมงานพุทธาฯ - ปลุกเสกฯ ฝึกกินมื้อเดียว

๕ ตุลาคม ๒๕๔๖ เข้ามาอยู่พุทธสถานสันติอโศก ช่วยงานที่ร้านกู้ดินฟ้า ทำอยู่ประมาณ ๑ เดือน ก็ย้ายไปช่วยงานที่ สำนักพิมพ์กลั่นแก่น ประมาณ ๓ ปี แล้วจึงย้ายไปทำที่ บริษัทขอบคุณจำกัด จนถึงปัจจุบัน (ปีนี้พึ่งได้รับตำแหน่ง เป็นผู้จัดการ)

สุวภาพ2

ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน การกระทบกันด้วยคำพูด และลีลากิเลส ทำให้เกิดอัตตา มานะ (ไม่ยอม)

แนวทางแก้ไข
๑. ทบทวนตนเอง จากสิ่งที่ได้พูดและกระทํา
๒. พูดคุยกับคู่กรณี ปรับแนวคิด ให้เป็นไปในทิศทางถูกตรง
๓. หารือในที่ประชุม
๔. เรียนปรืกษาสมณะ เตวิชโชกิเลสตนเอง พร้อมวิธีแก้ปัญหา

ข้อปฏิบัติที่ดิดว่ายากที่สุด การยอมให้ได้ถึงจิตถึงใจ สำหรับบางผัสสะ บางบุคคล (กิเลส อัตตามานะ ของตนเอง) ซึ่งยังต้องใช้ความพยายาม ในการต่อสู้กับตนเองอยู่ อย่างยิ่ง

คติประจำใจ เคร่งครัดที่ตน ผ่อนปรนผู้อื่น

เป้าหมายชีวิต - การบรรลุธรรมโดยลำดับ - ด้วยการช่วยงานศาสนาสั่งสมบุญ (ชำระกิเลสรายวัน)

ข้อคิดข้อฝากให้หมู่กลุ่ม ขอให้มั่นคงในสังคมมิตรดี สหายดี เช่นนี้ ตลอดไป อโศกดูกว้างใหญ่ ทุกๆพุทธสถาน แต่บุคคลากร ดูน้อยเหลือเกิน

     .

หนังสือพิมพ์สารอโศก อันดับที่ ๓๑๗ หน้า ๘๕ เดือน กุมภา - มีนา ๒๕๕๑

จากโลกีย์ถึงโลกุตระ

   www.asoke.info

www.boonniyom.net