ทองไท

ชื่อใหม่ ทองไท เจนชัย
ชื่อเดิม
หริกฤษ เจนชัย เป็นลูกคนเดียวของครอบครัว
เกิด ๖ มกราคม ๒๕๒๒
ภูมิลำเนา จังหวัดชัยภูมิ
สถานภาพ โสด
การศึกษา
- ม.๓ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
- ปวช. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
- ปวส. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุโทรทัศน์ จาก มสธ.

พบอโศก พบชาวอโศก เมื่อปี ๒๕๒๔ ซึ่งแม่เป็นญาติธรรมชาวอโศก จึงติดตามแม่เข้าวัด ตั้งแต่เด็ก โดยมาวัดทุกๆวันศุกร์ และจะกลับบ้านวันอาทิตย์ เมื่อปิดเทอมใหญ่ ก็จะมาอยู่ช่วยงานวัดบ้าง เป็นบางครั้ง (สีมาอโศก ปฐมอโศก และสันติอโศก) มีบ้านอยู่ที่ ชุมชนปฐมอโศก ๑ หลัง

ความประทับใจ ผมประทับใจในหมู่กลุ่มชาวอโศก อยู่แล้วสบายใจ ทุกคนเป็นพี่เป็นน้องกัน เป็นญาติทางธรรมโดยแท้จริง ทำให้อยู่ในหมู่กลุ่มนี้แล้ว มีความสุขมาก และที่สำคัญคือ ประทับใจในตัวของพ่อท่านโพธิรักษ์ คำสอนของท่าน ไม่เหมือนกับคำสอน โดยทั่วๆไป ท่านอ่อนน้อมถ่อมตนมาก ทั้งยังเสียสละ ความสุขส่วนตัว อุทิศให้หมู่กลุ่ม ใส่ใจกับลูกศิษย์ทุกคนของท่าน ในการสอนธรรมะ เผยแพร่สัจธรรมความจริง และที่สำคัญที่สุด ที่ประทับใจคือ ท่านทำตัวเองเล็กมาก ไม่ทำตัวยิ่งใหญ่ แม้ท่านจะเป็นผู้นำ ของชาวอโศกก็ตาม

ในชีวิตของผม สถานที่ส่วนใหญ่ที่ผมอยู่ และเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้ว ก็น่าจะมีอยู่ ๓ ที่ด้วยกันคือ ถ้าไม่อยู่บ้าน ก็อยู่ที่โรงเรียน หรือไม่เช่นนั้น ก็อยู่ที่วัด ดังนั้น เมื่อผมเรียนจบ ผมก็ตัดสินใจเข้ามาศึกษา และมาช่วยงาน อยู่ที่ชุมชนปฐมอโศก เมื่อปี ๒๕๔๓ กะว่าจะอยู่เล่นๆ สัก ๒-๓ เดือน แล้วค่อยออกไปหางานทำ แม่ก็ไม่ว่าอะไร แถมดีใจซะอีก ที่ลูกเข้าวัด ตัดปัญหาความห่วงต่างๆได้ ผมก็ถือว่า เป็นการตอบแทนพระคุณแม่ อย่างหนึ่งด้วย ที่ทำให้ท่านสบายใจ ไม่ทุกข์ไม่ห่วงในตัวผมมาก ผมเป็นลูกคนเดียวในครอบครัว อยู่กับแม่สองคน มาโดยตลอด ตั้งแต่อายุ ๒ ขวบ เนื่องจาก พ่อของผม เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ จากวันนั้นถึงวันนี้ ผมก็อยู่วัดได้เกือบ ๙ ปีเต็มแล้ว ที่อยู่วัดได้ ก็อาจจะมีสาเหตุว่า อยู่แล้วมีความสุข และสนุก จากการได้ทำงานช่วยคนอื่นๆ ได้ฝึกได้ฝืน ลดละความชอบของตน หลายๆอย่าง ได้เห็นได้สัมผัสกับตัวของกิเลสจริงๆ ที่อยู่ในตัวเรา ผมคิดว่า ถ้าไปหางานหาเงิน อยู่ข้างนอก ก็เพื่อเอาเงินมาซื้อความสุขใส่ตัว เพียงเท่านั้น แต่ผมอยู่ที่วัดแล้วผมก็มีความสุขเช่นกัน และยั่งยืนกว่า ความสุขที่ซื้อมาด้วยเงิน จึงตัดสินใจอยู่วัด ตั้งแต่นั้นมา

การเปลี่ยนแปลงหลังพบอโศก ถือศีลกินมังสวิรัติ

การทำงานในอโศก
ปี ๒๕๔๓ - ๒๕๔๔ ช่วยงานท่านสมณะกรรมกร กุสโล
ปี ๒๕๔๔ - ๒๕๕๐ ช่วยงานแผนกสื่อสารบุญนิยมอโศก เป็นช่างภาพ ช่างเทคนิค ตัดต่อ ผลิตรายการโทรทัศน์ ผลิตสื่อธรรมะ VCD DVD (จากการแนะนำโดย สมณะพุทธชาโต สมณะหินกลั่น สิกขมาตุพูนเพียร อาป๊อก-หินไฟ อาดินนา)

ปี ๒๕๔๙ - ๒๕๕๐ บรรจุเป็นครูอาชีวะ โรงเรียนอาชีวะสิกขาปฐมอโศก สอนวิชาคอมพิวเตอร์ (จากการแนะนำโดย คุณติ้ง - ดาวตะวัน)

ปี ๒๕๕๐ ถึงปัจจุบัน ทำงานอยู่ที่สถานีโทรทัศน์ เพื่อมนุษยชาติ (fmtv) สันติอโศก

ปัญหาและอุปสรรค อุปสรรคสำคัญ ที่ทำร้ายตัวเองมาโดยตลอด คืออัตตามานะ และโทสะ

แนวทางแก้ไข ฝึกยอมคนให้เป็น อ่อนน้อมถ่อมตน ทำตัวให้เล็ก และพิจารณาโทษของความโกรธ อย่างเนืองๆ ยิ่งเป็นคนโกรธง่าย ก็ยิ่งทำร้ายตัวเองมากเท่านั้น ไฟมันยิ่งเผาตัวเอง

ข้อปฏิบัติที่คิดว่ายากที่สุด คือทำตัวให้เหมือนกับชื่อ "ทองไท" คือผู้มีอิสระอย่างแท้จริง อิสระจากโลภะ โทสะ โมหะ

คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

เป้าหมายชีวิต อรหันต์คงไม่อาจเอื้อม แต่จะพยายามรักษาศีล ให้สะอาดมากที่สุด และเป้าหมายที่สำคัญคือ ต้องการเผยแพร่สัจจะ ธรรมะของพระพุทธเจ้า ให้คนทั่วๆไป ได้รับรู้ให้ได้มากที่สุด ยิ่งได้เห็นผู้คนได้รู้สิ่งดีๆ จากสื่อ fmtv มากเท่าไร ผู้คนพูดถึงมากเท่าไร นี่คือผลตอบแทน อันมีค่ามากกว่าเงินทอง ที่จะได้รับ และทำให้ผมมีความสุข มีปีติ และเป็นเกียรติอันสูงค่า แก่ครอบครัวของผม ที่ได้ทำงานชิ้นนี้ (ถ้าไม่มีกรรมหนัก มาแทรกระหว่างทาง ผมคิดว่า คงจะอยู่ในหมู่กลุ่มนี้ ไปตลอดการเดินทาง ของชีวิตของผม)

ข้อคิดข้อฝาก เมื่อเกิดเหตุการณ์อะไร สักอย่างเกิดขึ้น ถ้าเราฝึกไม่โทษคนอื่นก่อน แต่ให้หันมาโทษที่ตัวเองเป็นคนแรก สังคมคงจะสงบสุข มากขึ้น

     .

หนังสือพิมพ์สารอโศก อันดับที่ ๓๐๘ หน้า ๗๔ เดือน เมษา - พฤษภา ๒๕๕๑

   www.asoke.info  |  จากโลกีย์ถึงโลกุตระ

www.boonniyom.net