ยลศิริ

ชื่อเดิม น.ส.ยลศิริ ดำช่วย
ชื่อใหม่ น.ส.ดอกข้าว (ยังไม่เปลี่ยนในทะเบียนบ้าน)
เกิด ๒๐ มิถุนายน ๒๕๐๖
พี่น้อง ๘ คน เป็นคนที่ ๔
สถานภาพ โสด
ภูมิลำเนา จังหวัดพัทลุง

การศึกษา - ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำเเหง,   - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ(บัญชี) มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช

อาชีพเดิม เจ้าหน้าที่กลุ่มรวมพลัง - พรรคพลังธรรม (ปี ๒๕๒๙-๒๕๔๒)

ปี ๒๕๒๘ ขึ้นมากรุงเทพฯ พักกับเพื่อนที่ปฏิบัติธรรม และกินมังสวิรัติ สนใจเรื่องมังสวิรัติมาก จึงรบเร้าให้เพื่อน พาไปที่พุทธสถานสันติอโศก เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๒๘ และวันนั้น ได้ตัดสินใจ เลิกกินเนื้อสัตว์ทันที โดยไม่ลังเลสงสัย

เนื่องจาก สมัยเรียนอยู่ที่จังหวัดยะลา เคยคิดอยากกินอาหารที่มีเเต่ผัก เพราะรู้สึกว่า การทำอาหารที่มีเนื้อสัตว์ เป็นเรื่องยุ่งยาก และผัก ผลไม้ ก็เป็นอาหารสุขภาพ

เมื่อมาพบหมู่กลุ่มชาวอโศก เหมือนชีวิตเกิดใหม่ นี่แหละสิ่งที่เราใฝ่ฝันมานาน โดยเฉพาะประทับใจ ข้อวัตรปฏิบัติ ของสมณะชาวอโศก ฉันมื้อเดียว ไม่ใส่รองเท้า เคร่งครัดในศีล ฟังเทศน์ก็เข้าใจชัดเจน จึงตัดสินใจเลิกกินเนื้อสัตว์ทุกชนิด ส่วนเรื่องอื่นๆ ก็เริ่มลดลง เช่น การแต่งตัว โดยใส่เสื้อผ้าไม่มีสีสัน ถือศีล และได้เขียนจดหมาย เล่าสิ่งที่พบ ส่งหนังสือธรรมะ และอาหารมังสวิรัติแห้ง ให้พ่อเเม่และเพื่อนสนิท เพื่อนสนิทตามมาดู และสนใจปฏิบัติธรรมด้วยทันที ส่วนพ่อเเม่ ได้ทดลองทำอาหารมังสวิรัติกิน และมาร่วมงาน ปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธ จนเกิดศรัทธาปฏิบัติธรรม กินอาหารมังสวิรัติเคร่งครัด หลังเวลาเที่ยง จะไม่รับประทานอาหารอีก จนถึงปัจจุบัน

การมากรุงเทพฯ ตั้งใจมาเรียนต่อ (จบอนุปริญญาตรีด้านบัญชี) แต่เมื่อมาพบสันติอโศก ทำให้เปลี่ยนใจ ไม่เรียนต่อ หันไปช่วยงานการเมือง กลุ่มรวมพลัง ต่อมาเป็นพรรคพลังธรรม และทุกวันหยุด จะมาช่วยงานโครงการถอดเท็ป ของสิกขมาตุปราณี ฟังธรรม ร่วมงานประจำปี ของชาวอโศกทุกครั้ง แต่ไปไม่ครบ ๗ วัน จนกระทั่ง ออกจากงาน จึงสามารถร่วมงาน ของชาวอโศกได้มากขึ้น

ปี ๒๕๔๓ สมัครเป็นพนักงาน บริษัทฟ้าอภัย จำกัด (งานบัญชี) ชุมชนสันติอโศก จนถึงปัจจุบัน ระหว่างนั้น ได้เรียนต่อควบไปด้วย จนจบปริญญาตรี

นอกจากเป็นพนักงาน บริษัทฟ้าอภัยแล้ว ยังมีบทบาทหน้าที่ ดังต่อไปนี้
- กรรมการชุมชนสันติอโศก - นายทะเบียน
- กรรมการสมาคมผู้ปฏิบัติธรรม  - ผู้ช่วยเลขานุการ
- กรรมการบริษัทฟ้าอภัยจำกัด- กรรมการ
- สมาชิกสภาสัมมาสิกขาสันติอโศก  - สมาชิก
- คุรุโรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก  - ฐานบัญชี
- หัวหน้าฝ่ายการเมือง พรรคเพื่อฟ้าดิน

ยลศิริ2

ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน  รู้สึกรำคาญใจกับคนที่ปล่อยวางมากเกินไป ไม่รู้สมมุติ ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ไม่นำพาต่อมติที่ประชุม สร้างปัญหาให้องค์กร และทำให้หมู่กลุ่ม พัฒนาช้า

แนวทางแก้ไข ทำที่ใจ แก้ที่ตนเอง คิดว่าอะไรที่เกิดขึ้น ถือว่าเป็นประโยชน์ทั้งสิ้น เพราะเราไม่สามารถไปแก้ไข นิสัยคนอื่นได้ ขอบคุณที่มีโจทย์ให้เราทำ เงินร้อยล้านพันล้าน ก็ไม่สามารถ สร้างสถานการณ์ได้ ได้ทดสอบว่า เราสอบผ่านหรือไม่

ข้อปฏิบัติที่คิดว่ายากที่สุด การเข้ามาอยู่ในวัด โดยไม่มีภาระผูกพันใดๆ

คติประจําใจ  มิตรดี สหายดี สังคมสิ่งเเวดล้อมดี เป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของพรหมจรรย์

เป้าหมายชีวิต ต้องการปฏิบัติที่สูงขึ้น และเข้ามาช่วยงานพ่อท่าน ในชุมชนชาวอโศก ตลอดชีวิต

ข้อคิดข้อฝากให้หมู่กลุ่ม การอยู่ร่วมกันของชาวอโศก ซื่งมาจากหลากหลายครอบครัว จริตนิสัยแตกต่างกัน แต่สิงหนึ่งที่อยากจะฝาก คือ การยอมรับสมมุติ และการใช้มติที่ประชุม ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ที่กำหนดไว้

     

หนังสือพิมพ์สารอโศก อันดับที่ ๓๑๐ หน้า ๖๘ เดือน กันยา - ตุลา ๒๕๕๑

   www.asoke.info

www.boonniyom.net