รักให้ อู่สำราญ

ชื่อใหม่ นิสิต รักให้ อู่สำราญ
ชื่อเดิม นาง ศิริจิต อู่สำราญ
เกิด ๑ สิงหาคม ๒๕๐๐
พี่น้อง ๖ คน เป็นคนที่ ๒
สถานภาพ หย่า มีบุตร ๒ คน (เป็นข้าราชการครู ๑ คน เป็นอาสาสมัครชุมชน ๑ คน)
ภูมิลำเนา  จังหวัดลพบุรี
การศึกษา  ปริญญาตรี วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์
อาชีพเดิม รับราชการครู โรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ (รับราชการครูมา ๒๒ ปี ลาออกเมือเดือนกันยายน ๒๕๔๕)

เพราะเบื่องานข้าราชการ ที่มีแต่การคอร์รัปชัน (ครอบครัวทำงานข้าราชการเป็นส่วนใหญ่) เดิมพี่สาว มักชวนกินเจ เดือนละ ๒ ครั้ง ครั้งละ ๓ วัน เมื่อออกจากงาน จึงไปเที่ยวภูเก็ต ช่วงงานกินเจ นอนที่สถานธรรม เป็นเวลา ประมาณ ๓ เดือน หลังจากนั้น เมื่อเดือนธันวาคม ได้ไปท่องเที่ยว ที่จังหวัดเชียงใหม่ มีคนชวนไปรับประทาน อาหารมังสวิรัติ ที่ชมร. เชียงใหม่ และได้ขึ้นไป พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ

ประทับใจ การขายอาหารมังสวิรัติราคาถูก และแจกฟรีบ่อยมาก ทั้งนำเงินไปทำบุญที่ภูผาฟ้าน้ำ ก็ไม่รับอีก ปกติไปไหนมักมีตู้ตั้งไว้รับบริจาคเงิน ที่นี่ไม่มีตู้รับบริจาค และบริจาคให้ ก็ไม่รับอีก สงสัยอยากรู้จักต่อ จึงสมัครเป็นสมาชิกหนังสือสารอโศก ดอกหญ้า และซื้อหนังสืออื่นๆ ที่โรงพิมพ์ฟ้าอภัย พิมพ์จำหน่ายทางไปรษณีย์

หลังจากพบชาวอโศก กินมังสวิรัติต่อมาโดยตลอด ปฏิบัติตามศีล ๕ ลดละกิเลส โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องความรักความโกรธ

เมษายน ๒๕๔๗ สมัครเป็นพนักงานบริษัท เเด่ชีวิต จำกัด
ธันวาคม ๒๕๔๗ สมัครเป็นพนักงานบริษัท ขอบคุถแ (เครือแหขอบคุณ)
ปี ๒๕๕๐  สมัครเป็นนิสิต สัมมาสิกขาลัย วังชีวิต (ม.วช.)
ปัจจุบัน ช่วยงานที่ฝ่ายผลิตของบริษัท ขอบคุณ (เครือแหขอบคุณ)

ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ความยึดอัตตาตัวตน และการเพ่งโทษถือสาผู้อื่น

แนวทางแก้ไข ฟังธรรมเพื่อให้เกิดศรัทธา และจิตยินดี ประพฤติปฏิบัติตามคำสอน อย่างมีอิทธิบาท ๔ เพื่อจะลดละกิเลสให้ได้

ข้อปฏิบัติที่คิดว่ายากที่สุด การกินมื้อเดียว เพราะป่วยบ่อย ต่อมา(ปัจจุบัน ) จิตเริ่มลงตัว จึงกินมื้อเดียวได้แล้ว

คติประจำใจ  สุข ทุกข์เท่านั้น ที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป

เป้าหมายชีวิต พ้นทุกข์

ข้อคิดข้อฝากให้หมู่กล่ม ทุกวินาทีเป็นวินาทีแห่งบุญ

     .

หนังสือพิมพ์สารอโศก อันดับที่ ๓๑๑ หน้า ๘๒ พ.ย.-ธ.ค.๒๔๕๑

   www.asoke.info

www.boonniyom.net