ดุจดิน

ชื่อใหม่  น.ส. ดุจดิน  ชาวหินฟ้า
ชื่อเดิม  นส.ยุพิน พัฒนพงษ์
ภูมิลำเนา  อุทัยธานี
เกิด ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๐๑
สถานภาพ โสด
การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาชีพเดิม รับราชการครู โรงเรียนวัดตลุกคู่  จ.อุทัยธานี

พบอโศก ปีพ.ศ. ๒๕๒๙ ได้อ่านหนังสือแสงสูญ ที่เพื่อนและพี่ที่เป็นครูในโรงเรียน เอามาให้ ตอนหลัง ได้อ่านสารอโศก ฉบับเก่าๆ อีกหลายเล่ม กินมังสวิรัติมาก่อน ๑ ปี เมื่ออ่านหนังสือ เลยรู้สึกว่า ได้มีเพื่อนที่ปฏิบัติเหมือนกัน ไม่โดดเดี่ยวอีก

หลังจากนั้น เขียนจดหมายไปสันติอโศก แล้วทางวัด ก็ส่งหนังสือให้อ่านตลอด ได้ลดละเรื่องการแต่งกาย หัดนุ่งผ้าถุง ใส่เสื้อผ้าน้อยชุด ฝืกกินข้าวมื้อเดียว เพื่อไปร่วมงานพุทธาฯ ครั้งที่ ๑๐ ปี ๒๕๒๙ แล้วก็ทิ้งรองเท้า

เนื่องจาก พ่อแม่ไม่เห็นด้วย เลยต้องวางแผน เตรียมเรื่องฐานะทางบ้าน ไม่ให้เขาเดือดร้อน เมื่อเราลาออก จะได้เข้ามาอยู่วัด อย่างสบายใจ ไม่ต้องห่วงทางบ้าน ใช้เวลาอยู่นาน ปฏิบัติธรรมอยู่ข้างนอก ๑๙ ปี จึงเข้ามาอยู่ที่ศาลือโศก เมื่อ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๗ เพราะคิดว่า ศาลีฯเป็นบ้านเกิด ทางจิตวิญญาณของตน

เมื่อมาอยู่กับชาวอโศก ช่วยงานการศึกษาเด็กสัมมาสิกขา ช่วยงานฐานต่างๆ ตอนหลังเป็นเด็กปั๊ม ทำงานที่ปั๊มน้ำมัน ของศาลีอโศก เมื่อปั๊มน้ำมันปิด ก็สมัครมาอยู่ฐานขยะ เพราะต้องการฝึกตัวเอง และไม่มีใครทำด้วย

ปัญหาและอุปสรรค อยากให้อะไรได้อย่างใจเรา ตั้งความหวังไว้มาก ทำให้ผิดหวังและท้อ

แนวทางแก้ไข ต้องอ่านจิดให้ดี เตือนตนว่า ไม่มีอะไรได้อย่างใจเรา และพยายามไม่ตั้งความหวังไว้มาก ให้กำลังใจตัวเอง คิดไปในทางดีให้ได้ สุดท้าย ถ้าหนักหนาสาหัส ก็ต้องปรึกษาสมณะ สิกขมาตุ

คติประจำใจ ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด

เป้าหมายชีวิต พ้นทุกข์

ข้อคิดขอฝากให้หมู่กลุ่ม รู้จักให้อภัยกัน ไม่ถือสากัน ค่อยๆพูด ค่อยๆคุยกัน

ดุจดิน2

     .

หนังสือพิมพ์สารอโศก อันดับที่ ๓๑๒ หน้า ๘๘

   www.asoke.info

www.boonniyom.net