อำนาจ สุคันธนาค

ชื่อ  นาย อำนาจ สุคันธนาค
เกิด  วันจันทร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๔๙๖
พี่น้อง  ๒ คน เป็นคนที่ ๑
ภูมิลำเนา  กรุงเทพฯ
สถานภาพ  สมรส มีบุตรสาว ๑ คน
การศึกษา  ม.ศ. ๓ โรงเรียนอำนวยศิลป์พระนคร
อาชีพเดิม  พนักงานรัฐวิสาหกิจ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
พบอโศกเมื่อ  งานวิสาขบูชา ๒๕๒๔ ฟังธรรมที่สวนลุมพินี
ประทับใจ   ข้อวัตรปฏิบัติที่เคร่งครัดและการตอบปัญหา

เมื่อได้พบชาวอโศก ในงานวิสาขบูชา ปี ๒๕๒๔ เข้าไปฟังธรรม การตอบปัญหาเรื่องการปล่อยชีวิตสัตว์ ด้วยการไม่กินเนื้อสัตว์ ก็เริ่มนำมา
ปฏิบัติการเลิกอบายมุข ถือศีล ๕ กินอาหารมังสวิรัติ ติดตามตลอดมา จนมาที่สันติอโศก ทุกวันเสาร์อาทิตย์ ต่อมาก็มาพักค้าง และมาร่วมงาน ของชาวอโศกเสมอ เช่น งานพุทธาฯ งานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธ งานมหาปวารณา งานปีใหม่ จนลาออกจากงาน

ปี ๒๕๔๓ เข้ามาอยู่ที่ชุมชนปฐมอโศก โดยมาทั้งครอบครัว มีคุณแม่ ภรรยาและลูกสาว ๑ คน ปัจจุบันลูกสาวเรียนอยู่ที่โรงเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศก

ปี พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๐ เป็นผอ.ศูนย์ฝึกอบรม ชุมชนปฐมอโศก และช่วยงานขยะวิทยา ร้านกู้ดินฟ้า ๒
ปี พ.ศ.๒๕๕๑ - ปัจจบัน เป็นชาวนา และผู้ประสานงาน ที่นาเเรงรักแรงฝัน อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี สานงานต่อจาก คุณหมอฟากฟ้าหนึ่ง

ปัญหาและอุปสรรค เรื่องของความคิดเห็นที่ต่างกัน และมักจะอยากให้เป็นดังใจเรา

แนวทางแก้ไข หมั่นประชุมเปิดใจกัน ทำตามมติที่ประชุมส่วนใหญ่ และปรึกษาสมณะ สิกขมาตุ ไม่เอาแต่ใจตน จบที่เรา

ข้อปฏิบัติที่คิดว่ายากที่สุด การเลื่อนฐานะให้สูงขึ้น ติดในความสบาย

คติประจําใจ  อดทน เชื่อมั่น รอคอย  ให้อภัย

เป้าหมายชีวิต  มุ่งสู่ความพ้นทุกข์

ข้อคิดข้อฝาก  ทุกขณะ คือการปฏิบัติธรรม

     .

หนังสือพิมพ์สารอโศก อันดับที่ ๓๑๓ เดือน มีนา - พฤษภา ๒๕๕๒ หน้า ๖๘  จากโลกีย์ถึงโลกุตระ 

   www.asoke.info

www.boonniyom.net