มุทิตา

ชื่อใหม่ มุทิตา สุคันธนาค
ชื่อเดิม เพียร สุคันธนาค
เกิด 20 ธันวาคม 2505
ภูมิลำเนา จังหวัดนครราชสีมา
พี่น้อง 9 คน เป็นคนที่ 7
สถานภาพ สมรส มีบุตร 1 คน
การศึกษา
จบมัธยมศึกษาตอนปลาย ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชปีที่ 3
อาชีพเดิม เปิดร้านตัดเสื้อผ้า

เดิมเปิดร้านตัดเย็บเสื้อผ้า อยู่วงเวียนใหญ่ กรุงเทพฯ ติดความสวยงาม ชอบแต่งกาย ทั้งเสื้อผ้า เครื่องประดับทรงผม และชอบเที่ยว ทั้งกลางวันและกลางคืน เช่น สถานบันเทิง คาเฟ่ ดิสโก้เทค ลานสเก็ต ทั้งปล่อยเงินกู้ ต่อมาถูกเพื่อนหักหลัง โกงเงิน ร้านก็เจ๊ง และเป็นหนี้ พอดีเจอญาติธรรม ชวนมาสันติอโศก เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2529 ได้ฟังพ่อท่านเทศน์ เรื่องศีล 5 ภาคพิสดาร ประทับใจ จึงนำมาปฏิบัติจนเห็นผล จึงเกิดความเชื่อมั่น ประกาศตนถือศีล 5 ละอบายมุข กินมังสวิรัติตลอดชีวิต ตัดผมสั้น เลิกใช้เครื่องประดับเด็ดขาด ลดเสื้อผ้า เหลือเพียง 30% จึงเริ่มฟื้นตัวจากศูนย์ จนมีทรัพย์สินเงินทองถึง 4 ล้านบาทกว่า โดยใช้เวลาเพียง 7 ปี และในปีที่ 7 เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 จึงนำทฤษฎีของพ่อท่าน มาพิสูจน์จนเห็นผล ได้แก่ทรัพย์แท้ของมนุษย์ คือความขยัน ความสามารถ และสามอาชีพกู้ชาติ

มกราคมปี 2542 เริ่มพาครอบครัวมาอยู่ที่ ชุมชนปฐมอโศก 3 วันต่อ 1 สัปดาห์ (ศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์) ช่วยทำยาสมุนไพร

ปี 2543 เข้ามาอยู่ในชุมชนปฐมอโศกเต็มตัว ช่วยงานต่างๆหลายอย่าง เช่น พี่เลี้ยงงานอบรม ผู้ประสานงานเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ ติดตามประเมินผล และจัดตั้งกลุ่มต้นแบบ เป็นแม่ฐาน และคุรุฐานจุลินทรีย์ เป็นผู้ประสานงาน ขยะวิทยาด้วยหัวใจ เครือแหปฐมอโศก ฯลฯ และล่าสุด ปี 2551 เป็นผู้ช่วยประสานงาน และเป็นชาวนา ทุ่งแรงรักแรงฝัน

ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานหรือการปฏิบัติธรรม ยึดถือในกฎระเบียบและประหยัดเกิน จนทำให้เพื่อนร่วมงาน รู้สึกอึดอัด

แนวทางแก้ไข ให้รู้เขารู้เรา ต้องเคร่งครัดที่ตน แต่ผ่อนปรนผู้อื่น และเตือนใจตนเองเสมอว่า สมบัติส่วนกลางเป็นของทุกคน ไม่ใช่ของเราคนเดียว

ข้อปฏิบัติที่คิดว่ายากที่สุด เรื่องความสวยงาม และการร้องรำทำเพลง

คติประจำใจ ให้เข้าใจคนอื่นก่อน ก่อนให้คนอื่นเข้าใจเรา

เป้าหมายชีวิต หมดกิเลส

ข้อคิดก็ฝากให้หมู่กลุ่ม อยู่และทำปัจจุบันให้ดีที่สุด แล้วเราจะได้ทั้งอดีต และอนาคตที่ดี

     .

หนังสือพิมพ์สารอโศก อันดับที่ ๓๑๔ หน้า ๗๕ เดือน มิ.ย. - ส.ค. ๒๕๕๒

   www.asoke.info

www.boonniyom.net