ตามพร ลาพันธ์

ชื่อใหม
่ น.ส.ตามพร ลาพันธ์
ชื่อเดิม น.ส.อมร ลาพันธ์
เกิด ๑๖ กันยายน ๒๕๒๑
พี่น้อง ๔ คน เป็นคนที่ ๔
ภูมิลำเนา อำเภอกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
สถานภาพ โสด
การศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

อาชีพเดิม เรียนไปและทำงานไปด้วย ช่วยพ่อแม่ทำไร่ทำนา ทำสวน ที่บ้านเกิด รับจ้างขายเสื้อผ้า ที่สวนจตุจักร กรุงเทพฯ (วันหยุดเรียน)

ปี ๒๕๔๒ เรียนอยู่ปี ๒ ป่วย มีคนช่วยเหลือเยอะมาก รู้สึกประทับใจ และเห็นความสำคัญของชีวิตมากขึ้น อยากเปลี่ยนแปลงตนเอง เป็นคนดีขึ้น ไม่ขี้เกียจ ไม่ไร้สาระ แต่ไม่อยากเรียนหนังสือ รู้สึกว่าการเรียน มีประโยชน์น้อยสำหรับตนเอง มีสิ่งที่สำคัญ ต้องรีบทำ มากกว่า

ปี ๒๕๔๔ เรียนอยู่ปี ๔ เริ่มไม่เข้าห้องเรียน แต่ไปอ่านหนังสือ ที่หอสมุดแห่งชาติ ศรัทธาท่านพุทธทาส และหลวงปู่เกษม เขมโก เริ่มฝึกกินเจ ต่อมาไปอ่านเจอหนังสือ คดีสันติอโศก ประทับใจเจอคนดี และเลิกเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ปี ๒๕๔๕ เปิดวิทยุ เจอรายการเพื่อนช่วยเพื่อน และได้อ่านหนังสือ "รินถ้อยร้อยธรรม" จากร้านขายหนังสือเก่า ที่สวนจตุจักร ประทับใจคำคม "ตาคมว่าสวย ปากคมว่าเก่ง แต่ไม่สู้ใจคน คือตัดใจเก่ง" และคิดว่า "ถ้าพรุ่งนี้จะต้องตาย วันนี้จะทำอะไร" เริ่มมั่นใจว่า จะเลือกทางเดินชีวิตอย่างไร ที่ดีที่สุด จึงลาออกจากงาน ที่สวนจตุจักร กลับไปฝึกทำกสิกรรมไร้สารพิษ ที่บ้านเกิด ฝึกใช้ชีวิต แบบสมัยปู่ย่าตายาย เช่น ตำข้าว ทอผ้า ฯลฯ แต่บางอย่าง ไม่สามารถทำได้ เพราะสงสารแม่ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง ของตนเองหลายอย่าง ทำให้แม่เป็นห่วงมาก มีญาติธรรมชาวอโศก แนะนำ ให้ฟังรายการวิทยุ ของชุมชนศีรษะอโศก และค่อยๆลดละเลิก อบายมุข มาเรื่อยๆ จนพ่อแม่และพี่ๆเห็นใจ อนุญาตให้มาอยู่วัดได้

๑๑ มี.ค. ๒๕๔๘ มาอยู่ที่ชุมชนศีรษะอโศก ทำหน้าที่เก็บผัก และช่วยงานผู้อายุยาว ที่โรงกี่ ,
มีนาคม ๒๕๕๑ มาอยู่ที่ราชธานีอโศก ทำงานฐานกสิกรรม

ปัญหาและอุปสรรค ยังคบหาคำว่า "เดี๋ยวก่อนๆ" จึงชักช้าเสียเวลา

แนวทางแก้ไข เลิกคบกับนางสาวเดี๋ยวก่อน ฟังธรรมสม่ำเสมอ อยู่ใกล้สัตบุรุษ

ข้อปฏิบัติที่คิดว่ายากที่สุด เพียรอย่างเสมอต้นเสมอปลาย

คติประจําใจ ทุกอย่างในโลกนี้ ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆ

เป้าหมายชีวิต ทำประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน ให้ได้มากที่สุด

ข้อคิดข้อฝาก เรามาจนกันเถอะ "จนกว่านี้ยังมีอีก"
     .

หนังสือพิมพ์สารอโศก อันดับที่ ๓๑๘ หน้า ๗๒ เดือนมิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๕๓

   www.asoke.info  |  จากโลกีย์ถึงโลกุตระ

www.boonniyom.net