พลังเพ็ญ

ชื่อใหม่ น.ส.พลังเพ็ญ คำด้วง
ชื่อเดิม น.ส.พิศมัย คำด้วง
มีพี่น้อง ๔ คน เป็นคนที่ ๓
ภูมิลำเนา จังหวัดยโสธร
เกิด ๙ กันยายน ๒๕๒๐
สถานภาพ โสด
การศึกษา ม. ๖ โรงเรียนบางกะปิ กรุงเทพฯ
อาชีพเดิม พนักงานบริษัท
สถานที่ทำงาน บริษัทเทคโนโลยี แอพพลิเคชั่นจำกัด

๙ กันยายน ๒๕๔๓ เป็นวันคล้ายวันเกิด ตอนเช้าเอาเงินใส่บาตร เลิกงานมาฟังวิทยุ หมุนไปเจอรายการธรรมะ ของท่านจันทร์ (ซึ่งตอนนั้นยังไม่รู้) บอกว่า การเอาเงินใส่บาตรพระ ไม่ใช่เป็นการทำบุญ รู้สึกสะดุดว่า ทำไมเราทำบุญ แล้วไม่ได้บุญ ก็เลยตามฟัง ฟังรายการวิทยุท่านจันทร์อยู่ ๘ เดือน จากนั้นก็มาซื้อเท็ป กลับไปฟัง

ปี ๒๕๔๔ ได้มาที่สันติอโศก ประทับใจ การแต่งตัวของญาติธรรม ที่นุ่งผ้าถุง และไม่ใส่รองเท้า มีการปฏิสันฐาน และข้อปฏิบัติของ สมณะ สิกขมาตุ และญาติธรรม ต่อมามีคนแนะนำ ให้เข้าอุโบสถศีล ก็ยิ่งรู้สึกว่า ชีวิตแนวทางนี้แหละ น่ามาศึกษา หลังจากนั้น พยายามมาแต่งตัวเรียบง่าย ฝึกนุ่งผ้าถุง ถอดรองเท้าขึ้นรถมาที่วัด เลิกกินเนื้อสัตว์ เพราะฟังเทศน์แล้วเข้าใจ กิน ๒ มื้อ ไม่จุบจิบ ฝึกนอนให้เร็วขึ้น ตื่นแต่เช้า และเป็นคนขยันมากขึ้น

ปี ๒๕๔๗ จึงตัดสินใจลาออกจากงาน เข้ามาอยู่ที่ พุทธสถานสันติอโศก เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗

เมื่อมาอยู่กับชาวอโศก ทำหน้าที่ ที่เครือแหขอบคุณ ทำน้ำยาซักล้างต่างๆ (อยู่ฝ่ายผลิต) และช่วยงานขายหน้าร้าน บ.จ.ขอบคุณ ช่วยทำอาหาร ถวายสมณะอาพาธ

พลังเพ็ญ2

ปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติธรรม การไม่เข้าใจกันในหมู่ด้วยกัน ทำงานร่วมกัน แล้วเกิดอาการอึดอัด ขัดเคืองใจ ไม่พอใจ ไม่ชอบใจ เบื่อ เซ็ง

แนวทางแก้ไข ฝึกพูดคุยกันให้มากขึ้น ลดอัตตาตัวตน โดยการเปิดใจ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น แล้วพยายามอ่านใจตัวเอง เมื่อเกิดอาการราคะ โทสะ ฟังธรรมะให้มากขึ้น แล้วนำมาใช้ ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะการฝึกทำงาน โดยใช้หลักมรรค ๘ เริ่มฉันทะให้ยิ่งขึ้น ตั้งเป้าหมายชีวิต ให้มากขึ้น

ข้อปฏิบัติที่คิดว่ายากที่สุด การเพิ่มอธิศีลให้สูงขึ้น เพราะรู้สึกว่า เราได้แค่นี้ก็พอแล้ว มันก็สบายแล้ว ไม่อยากจะฝืนกิเลสเท่าไหร่

คติประจำใจ จิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้ ที่ลับของผู้ทำบาป ไม่มีในโลก

เป้าหมายชีวิต อยู่กับมิตรดีสหายดี สังคมสิ่งแวดล้อมอย่างนี้ ให้ได้ตลอดชีวิต

ข้อคิดข้อฝากให้หมู่กลุ่ม ฝากให้พวกเราชาวอโศก มีสาราณียธรรม ๖ คือ การมีเมตตากายกรรม เมตตามโนกรรม และเมตตาวจีกรรม ๓ อย่างนี้ อยากให้พวกเรา มีให้มากขึ้นกว่าเดิม แล้วสาธารณโภคี, ศีล, ทิฐิ ก็จะเกิดตามมา

พลังเพ็ญ3

     .

หนังสือพิมพ์สารอโศก อันดับที่ ๓๑๙ หน้า ๘๔

   www.asoke.info  |  จากโลกีย์ถึงโลกุตระ

www.boonniyom.net