เพียรพิมพ์ไพร ศรีเกิด

ชื่อใหม่
น.ส.เพียรพิมพ์ไพร ศรีเกิด
ชื่อเดิม น.ส.รัชนี ศรีเกิด
ภูมิลำเนา จังหวัดนครนายก
เกิด ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๖
พี่น้อง ๒ คน เป็นคนที่ ๑
สถานภาพ โสด

การศึกษา ปริญญาตรี ทางด้านการเกษตร จากสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าลาดกระบัง

อาชีพเดิม รับราชการ สถานที่ทำงาน ฝ่ายพัฒนาชุมชน สำนักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

เพียรพิมพ์ไพร2

เธอเป็นลูกชาวนา ฐานะยากจนในชนบท เติบโตมาแบบปากกัดตีนถีบ โชคดีมีแม่เป็นเสมือน ยอดมนุษย์ จึงนำพาให้เธอ รอดมาถึงวันนี้ ใช้ชีวิตทั่วไป เหมือนคนอื่น คือ เรียน ทำงาน หาเงิน ใช้เงิน แล้วก็เป็นหนี้ วนเวียนซ้ำซาก ไม่รู้จบ

พบอโศก เมื่อประมาณปี ๒๕๔๐ โดยพากลุ่มเกษตรกร เข้ามาศึกษาดูงาน ที่ชุมชนสันติอโศก ได้รับการต้อนรับอย่างดี จากฝ่ายปฏิสันถาร

ประทับใจ ระบบโดยรวม ของชาวอโศก ซึ่งคือการนำเสนอ รูปแบบ "สังคมที่รุ่งเรือง" ของมนุษยชาติ  "อโศก"มีคำตอบ ให้กับทุกปัญหา ที่เกิดขึ้นในสังคม

หลังจากพบ เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่อง เป็นระยะๆ เช่น จากผมยาว เปลี่ยนเป็นสั้น จากใส่กระโปรง, กางเกง เปลี่ยนเป็นผ้าถุง จากทำงานรับราชการ มีรายได้ประจำ ก็ลาออกมาทำงานฟรี ใช้ชีวิตเกือบ ๑๐๐% กับสังคมชาวอโศก

ปี ๒๕๕๐ หลังแม่เสียชีวิต เข้ามาอยู่ใกล้วัดมากขึ้น ช่วยงานที่สันติอโศก เริ่มจากเป็นอาสาสมัคร ช่วยงานค่ายจริยธรรม, งานค่ายอุโบสถศีล, จัดรายการวิทยุชุมชน ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ วันละ ๑ ชั่วโมง ๕ ปี เป็นกรรมการวิทยุชุมชน สันติอโศก และเริ่มเข้าช่วยงานโทรทัศน์ พร้อมกับ งานขยะวิทยา ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง

ปัจจุบัน รับผิดชอบรายการดินอุ้มดาว สอนวิชาขยะวิทยา และเป็นผู้ช่วยงาน ฐานขยะ ที่สถาบันขยะวิทยาด้วยหัวใจ (สขจ.) สันติอโศก

ปัญหาและอุปสรรค ในการทำงาน ปัญหาในการทำงานภายนอกไม่มี เพราะโดยเนื้องาน เป็นงานที่มีค่าและประโยชน์ ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ส่วนปัญหาภายใน (ใจ) ของตนเอง ยังมีอยู่เยอะ เพราะกิเลส ตัณหา อุปาทาน ยังแน่นปึ้ก โดยเฉพาะความขี้เกียจ ความเบื่อหน่าย กับทุกข์ในชีวิตทุกๆเรื่อง

แนวทางแก้ไข พากเพียร ประพฤติปฏิบัติธรรม ให้บรรลุธรรม ตามลำดับๆไป

ข้อปฏิบัติที่คิดว่ายากที่สุด - ฟังธรรม แล้วไม่ค่อยจำธรรม - ปฏิบัติธรรม ยังไม่เอาจริง

คติประจำใจ ใครเกลียดใครชังช่างเถิด ใครเชิดใครชูช่างเขา ใครว่าใครบ่นทนเอา ใจเราร่มเย็นเป็นพอ

เป้าหมายชีวิต บรรลุธรรมขั้นต้นในชาตินี้ และมุ่งสู่นิพพานในที่สุด

ข้อคิดข้อฝากให้หมู่กลุ่ม มีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์ ยอดที่สุดคือ การพาตนให้พ้นทุกข์ และช่วยผู้อื่น ให้พ้นทุกข์ด้วย
เพียรพิมพ์ไพร1

     .

หนังสือพิมพ์สารอโศก อันดับที่ ๓๒๐ หน้า ๑๐๒ เดือนมกราคม - มิถุนายน ๒๕๕๔

   www.asoke.info  |  จากโลกีย์ถึงโลกุตระ

www.boonniyom.net