สุขแสงบุญ1

ชื่อใหม่ สุขแสงบุญ สอนจันทร์
ชื่อเดิม สุพัตรา สอนจันทร์
เกิด ๓๐ มกราคม ๒๔๙๙
พี่น้อง ๗ คน เป็นคนที่ ๕
ภูมิลำเนา สมุทรปราการ
สถานภาพ โสด

การศึกษา
- จบม.๓ และ ม.๖ จากโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
- ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต เอกวิทยาศาสตร์ ม.ศว.บางแสน
- ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เอกจิตวิทยาควรให้คำปรึกษา ม.ศว.บางแสน

อาชีพเดิม รับราชการครู

สถานที่ทำงาน โรงเรียนพานทานทอง ชลบุรี และย้ายมาที่ โรงเรียนป้อมนาคราช สวาทยานนท์ สมุทรปราการ

สุขแสงบุญ2

พบอโศก ปี ๒๕๒๗ จากการอ่านหนังสือโลกทิพย์ ก่อนพบอโศก จะศึกษาเรื่องเกี่ยวกับจิต และพลังงานจิต เมื่อพบอโศก มีความรู้สึก ได้พบสิ่งที่ เราค้นหา รอคอย เพราะชีวิตก่อนพบอโศก มีความรู้สึก ชีวิตกำลังแสวงหา รอคอย บางสิ่งบางอย่างอยู่ แต่เมื่อได้อ่าน เรื่องราวของชาวอโศก จึงรู้สึกว่า ใช่เลย นี่แหละคือ สิ่งที่เราแสวงหา

หลังจากพบ ถือศีล ๕ กินมังสวิรัติแบบเจเขี่ย เข้าพรรษาปี '๒๗ กินมังสวิรัติ ๓ เดือน พอออกพรรษา ช่วงกลับบ้าน บางครั้ง ก็กลับไปกินเนื้อสัตว์อีก จนกระทั่ง วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๒๘ ถึงกินมังสวิรัติบริสุทธิ์ ตลอดมา ธรรมดาก็แต่งกาย เรียบง่ายอยู่แล้ว ชุดสวยๆ ก็เลิกใส่

พบอโศกใหม่ๆ ไฟแรง แต่งตัวมอซอ ไม่ใส่รองเท้ามาวัด ทางบ้านก็ไม่เห็นด้วย ปี ๒๕๓๑ ขอทางบ้านเข้าวัด พ่อโกรธมาก ถึงกับตัดพ่อตัดลูก แม่ก็ปลอบใจ ให้อยู่ไปก่อน ก็อยู่รับราชการต่อ จนปี ๒๕๔๖ ไปช่วยราชการที่ โรงเรียนผู้นำ และถือโอกาสลาออก อยู่ต่อที่โรงเรียนผู้นำ ตั้งใจว่า จะเข้าวัด กรกฎาคม ๒๕๕๑ พอดีมี protest ตั้งแต่มีนาคม ๒๕๕๑ จึงมาอยู่ที่ข้างทำเนียบ ประมาณ ๑๖๐ วัน หลังจากนั้น ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๑ จึงตามคุณร่มเย็น ไปอยู่ที่ ชุมชนราชธานีอโศก

ได้แรงบันดาลใจจาก อาหมอ ฟากฟ้าหนึ่ง ช่วงมาร่วมงานปีใหม่ ปี '๕๑ ได้ทราบข่าว อาหมอเสียชีวิต ทำให้เห็นว่า ชีวิตไม่แน่นอน ควรจะรีบ เข้ามาอยู่วัดได้แล้ว

วันแรก ที่เข้าไป ชุมชนราชธานีอโศก ได้ทราบว่า อุทยานบุญนิยมขาดคน ก็ไปช่วยงานที่ อุทยานบุญนิยม ช่วงแรก ช่วยงานในครัว ช่วงหลัง ขึ้นไปช่วย ขายของแห้ง ประมาณ ๑ ปี จึงเข้ามารับงานเอกสาร ของสหกรณ์คนของแผ่นดิน และไปช่วยงานเกษตร (ปลูกผัก) อยู่พักหนึ่ง ช่วงปะใบลาน ไปอยู่นครปฐม ก็ได้เข้าไปช่วย งานการเงิน เมื่อเปิดโรงปุ๋ย ก็เข้าไปประจำฐานโรงปุ๋ยเป็นหลัก จึงขอลาออกจากการเงิน เพราะต้องสอนทั้ง ปวช. และ ปวส. ทำงานเอกสารและบัญชี ของสหกรณ์ คนของแผ่นดิน รวมทั้งรับผิดชอบ ด้านเอกสาร และเป็นแรงงานของ วิสาหกิจชุมชน โรงปุ๋ยพลังชีวิตด้วย

ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน และการปฏิบัติธรรม ในด้านการทำงาน ไม่ค่อยมีปัญหา เพราะทำงานเป็นทีม ยกเว้นการทำงานโรงปุ๋ย มีฝุ่นมาก และงานหนัก บางครั้ง ลืมประมาณอายุตนเอง ทำให้เจ็บป่วยบ้าง

การปฏิบัติธรรม ช่วงแรกๆ ได้ฟังธรรมทุกวัน การปฏิบัติก็พัฒนาได้เร็ว มาช่วงปีที่ ๓ เริ่มพัฒนาได้ช้าลง สาเหตุขาดตัวเอาจริง และหย่อน ในการฟังธรรม

แนวทางแก้ไข ตรวจสอบสักกายะ ของตนเอง ตั้งศีล ลงมือปฏิบัติ ประการสำคัญ ต้องเอาจริง ตั้งใจฟังธรรมให้มากขึ้น หาเวลาอ่านหนังสือธรรมะ ให้มากขึ้น

ข้อปฏิบัติที่คิดว่ายากที่สุด จับเวทนาทุกครั้ง ที่เกิดผัสสะ แล้วจัดการกิเลสให้ได้ ในทันที

คติประจำใจ อย่าเผลอใจ อย่าห่างใจ

เป้าหมายชีวิต ลดกิเลสให้ได้มากที่สุด จนหมดกิเลส

ข้อคิดข้อฝาก อโศกเราเจริญได้ก็เพราะ การหมั่นประชุม การฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เคารพในความคิดเห็นต่าง และยอมรับ มติที่ประชุม ไม่ว่าเราจะเห็นด้วยหรือไม่ เราก็ต้องปฏิบัติ ตามมติที่ประชุม
สุขแสงบุญ3

     .

หนังสือพิมพ์สารอโศก อันดับที่ ๓๒๑ หน้า ๙๘ เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๕๔

   www.asoke.info  |  จากโลกีย์ถึงโลกุตระ

www.boonniyom.net