ชายชาญ เติมวรธรรม

ชื่อ นายชายชาญ เติมวรธรรม
เกิด ๒๐ มีนาคม ๒๕๐๒
พี่น้อง ๕ คน เป็นคนที่ ๑
ภูมิลำเนา กรุงเทพฯ
สถานภาพ สมรส
การศึกษา ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (๒๕๒๔)
อาชีพเดิม พนักงานโรงงาน (๒๕๒๙ - ๒๕๓๘) สถานที่ทำงาน เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ

ปี ๒๕๓๘ กำลังเบื่องาน อ่านเจอบทความเรื่อง สวนธรรมชาติอโศก ในรถปรับอากาศ ปอ.พ. ๔ ประทับใจ อยากไปใช้ชีวิตแบบธรรมชาติ จึงเขียนจดหมาย ไปแนะนำตัว และบอกว่าอยากไปอยู่ด้วย เพื่อฝึกฝนตนเอง ได้รับคำตอบว่าได้ จึงลาออกจากงาน ไปอยู่นาน ๓ เดือน แล้วกลับบ้าน จากนั้นไปๆมาๆ เป็นเวลา ๑ ปี ๕ เดือน
ปี ๒๕๓๙ ได้พบกับคุณแช่มช้อย ที่สวนธรรมชาติอโศก คบคุ้นกันประมาณ ๑ ปี และได้จดทะเบียนสมรสกัน ปลายปี ๒๕๓๙

ปี ๒๕๔๐ เข้ามาทำงานที่ บริษัทพลังบุญ จำกัด (พนักงานคลังสินค้า)
ปี ๒๕๔๖ ขอย้ายมาทำงานที่ บริษัทแด่ชีวิต จำกัด (๑ ปี ๕ เดือน) ก่อนขอย้ายกลับคืน มาทำงานที่บริษัทพลังบุญ (ช่วงก่อนมีการก่อสร้าง อาคารพลังบุญใหม่ หรือสถาบันบุญนิยม)

ต้นปี ๒๕๕๐ มีปัญหาด้านสุขภาพ (เข้ารับการผ่าตัด) และลาพักรักษาตัว (ประมาณ ๗ เดือน)

ปัจจุบัน ทำงาน(รับใช้พระศาสนา) ที่บริษัทพลังบุญ (แผนกรับฝากของ)

ปัญหาและอุปสรรค การไม่ตั้งใจจริง ไม่เอาจริง ไม่สู้งานหนัก
แนวทางแก้ไข เพิ่มความเพียรพยายาม อุตสาหะให้มากขึ้น
คติประจำใจ ใครจะเข้าใจ ว่าท่านเป็นคนชนิดใดนั้น ไม่สำคัญ สำคัญอยู่ที่ ท่านเป็นคนชนิดใด ต่างหาก

เป้าหมายชีวิต พยายามเรียนรู้ ลดละกิเลส (โลภ โกรธ หลง) ของตนให้ได้ตลอดชีวิต (รู้จักหน้าที่ ทั้งต่อตัวเอง และต่อบุคคลอื่น หรือสังคม แล้วทำหน้าที่นั้น ให้ครบถ้วนสมบูรณ์)

ข้อคิดข้อฝาก การพักผ่อน คือการทำงานอย่างมีความสุข ทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่า ยิ่งทำก็ยิ่งมีโอกาส เรียนรู้ความจริ งจากใจตนเอง ลึกซึ้งขึ้นไปอีก (อ.ระพี สาคริก "ฝุ่นละอองที่มีชีวิต" ไทยโพสต์, พฤ. ๑๘ ก.พ. ๒๕๕๓)

ชายชาญ เติมวรธรรม2

     .

หนังสือพิมพ์สารอโศก อันดับที่ ๓๒๔ หน้า ๙๐ เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๕๕

   www.asoke.info  |  จากโลกีย์ถึงโลกุตระ

www.boonniyom.net