แช่มช้อย เติมวรธรรม1
ชื่อ นางแช่มช้อย เติมวรธรรม
พี่น้อง ๗ คนเป็นคนที่ ๕
เกิด ๕ กันยายน ๒๕๐6
ภูมิลำเนา จังหวัดบุรีรัมย์
สถานภาพ สมรส
การศึกษา ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาชีพเดิม เสิร์ฟอาหารภัตตาคาร ในกรุงเทพฯ

ปี ๒๕๓๗ ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเอง เริ่มกินมังสวิรัติ อาการป่วยดีขึ้นแต่ไม่หาย

ปี ๒๕๓๙ ไปอยู่กับกลุ่ม สวนธรรมชาติอโศก จังหวัดสุรินทร์ เพราะเคยรู้จักกับคุณป้า เจ้าของสวน เพื่อรักษาสุขภาพ คนที่นี่มีน้ำใจ ไม่คิดค่ารักษา แล้วพากันทำ กสิกรรมธรรมชาติ ตามที่ตนต้องการ กินอยู่เหมือนสมัย ครั้งตนเองเป็นเด็กๆ ชอบมาก ทั้งได้กินอาหารมังสวิรัติ หมู่กลุ่มพาฟังธรรม จากพ่อท่าน สมณะโพธิรักษ์ ทำวัตรเช้า ตรวจสภาวะจิตตอนเย็น และฝึกเจโตสมถะด้วย ด้วยกระบวนการกลุ่มเช่นนี้ ทำให้สุขภาพ ดีวันดีคืน จนหายป่วยในที่สุด

แช่มช้อย เติมวรธรรม2

ปลายปี ๒๕๓๙ จดทะเบียนสมรส กับนายชายชาญ เติมวรธรรม หลังจากคบหา ดูใจกันมาประมาณ ๑ ปี ที่สวนธรรมชาติอโศก ตนเองอยากอยู่ บ้านนอกต่อ แต่สามีอยากอยู่ในเมือง เพราะเขาเป็นคนกรุงเทพฯ ก็ฝึกวางใจ อยู่ที่ไหนก็ได้ ไม่ยึดติดกับสถานที่ ขัดเกลากิเลสตน และกำหนดกันว่า จะไม่มีลูก

ปี ๒๕๔๐ เข้ามาอยู่กรุงเทพฯ มาฟังธรรมที่สันติอโศก มีประกาศ รับสมัครพนักงาน บริษัทพลังบุญจำกัด สามีสมัครก่อน ๓ เดือน แล้วตนจึงมา สมัครตามทีหลัง ความเป็นอยู่ที่นี่ ส่งเสริมไม่ให้อยู่เป็นคู่ เราก็ไม่อยู่เป็นคู่ได้ ต่างทำงานกันไป วันหยุดก็กลับไปบ้านสามี ที่กรุงเทพฯ

เดิม ทำหน้าที่คัดถั่ว ฝัดงา บรรจุและจัดวางสินค้า แผนกพืชไร่ เข็นสินค้าไปส่งลูกค้า เพราะสมัยก่อน บริษัทพลังบุญ ขายปลีกและส่ง

ปัจจุบัน ทำหน้าที่จัดวางสินค้า แผนกสุขภัณฑ์, ผักสด-ผลไม้, คัดแยกขยะที่บริษัท ขัดห้องน้ำของลูกค้า และดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งในร้าน และนอกร้าน

ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ส่วนมากเกิดจากคน สุดท้าย ต้องมาฝึกวางใจที่ตนเอง วัตถุสิ่งของพูดไม่ได้ ไม่ได้สร้างความรำคาญให้กับเรา

แนวทางแก้ไข ต้องขยันตรวจสอบจิตใจ ฝึกสติสอนตนเองอยู่เสมอๆ เช่น เมื่อได้ยินได้เห็นพฤติกรรม ในสิ่งที่ไม่ชอบ, นั้นไม่ใช่นิสัยของเรา แต่เป็นนิสัยของเขา เป็นต้น

ข้อปฏิบัติที่คิดว่ายากที่สุด เพิ่มอธิศีล

คติประจำใจ ตนแลเป็นที่พึ่งของตน

เป้าหมายชีวิต บรรลุธรรมขั้นต้นในชาตินี้

ข้อคิดข้อฝากให้หมู่กลุ่ม มนุษย์เวลาตายไปแล้ว โอกาสจะเกิดเป็นมนุษย์ น้อยนัก

แช่มช้อย เติมวรธรรม3

     .

หนังสือพิมพ์สารอโศก อันดับที่ ๓๒๕ หน้า ๘๖

   www.asoke.info  |  จากโลกีย์ถึงโลกุตระ

www.boonniyom.net