พูนไทย ชูน้ำเที่ยง1

ชื่อใหม
่ นายพูนไทย ชูน้ำเที่ยง
ชื่อเดิม นายไพฑูรย์ ชูน้ำเที่ยง
เกิด ๒๐ มีนาคม ๒๕๑๓
พี่น้อง ๖ คน เป็นคนที่ ๔
ภูมิลำเนา จังหวัดร้อยเอ็ด
สถานภาพ สมรส มีบุตรชาย ๒ คน
การศึกษา มัธยมปลาย
อาชีพเดิม เปิดร้านซ่อมวิทยุโทรทัศน์ เขตบางแค กทม.

พบอโศก ประมาณปี ๒๕๔๓ โดยการแนะนำของญาติธรรม ครอบครัวหนึ่ง ซึ่งเปิดโรงเรียนสอนเด็กยากจน ย่านบางแค พาไปที่สันติอโศก

เมื่อพบประทับใจในความเรียบง่าย ดูเป็นลูกทุ่งดี และมีความจริงใจของญาติธรรม สถานที่ร่มรื่น เย็นสบาย ไม่เหมือนวัดอื่น ที่เคยเห็นมา

หลังจากพบ ก็เริ่มถือศีล ๕ จริงๆจังๆ และลดละอบายมุข โดยเฉพาะ การดูหนัง ฟังเพลง ซึ่งเป็นสิ่งที่ชอบมาก อบายมุขหยาบๆ เช่น กินเหล้า สูบบุหรี่ ไม่มีอยู่แล้ว

ต่อมา พาลูกชายทั้งสองคน มาเรียนโรงเรียนพุทธธรรม วันอาทิตย์ ที่สันติอโศก ตนเองและแม่บ้าน ก็มาช่วยงาน ตามฐานงานต่างๆ ของสันติอโศก จนปี ๒๕๔๗ ย้ายกลับไปอยู่บ้านเกิด ที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อทำกสิกรรม โดยยกกิจการงานที่ทำอยู่ ให้น้องชาย

ปี ๒๕๕๑ ตัดสินใจเข้าวัด ไปอยู่ที่ราชธานีอโศก พร้อมแม่บ้านและลูกชาย ซึ่งพามาเรียนที่ราชธานีอโศกด้วย

แรกๆมาอยู่วัด ก็ช่วยงาน ตามฐานงานต่างๆทั่วไป จุดไหนขาดคน และต้องการความช่วยเหลือ ก็ไปทำ ปี ๒๕๕๒ ก็ได้เปิดฐานงาน ซ่อมอิเล็กทรอนิกส์ และรับเด็กนักเรียน เข้าไปศึกษาเรียนรู้ เป็นคุรุฐานงาน และจัดซื้อวัสดุ, อุปกรณ์ ให้ฐานงานต่างๆ ของบ้านราชฯด้วย

พูนไทย2

ปัญหาและอุปสรรค การร่วมงานกับ คนที่จริตนิสัยไม่ตรงกัน ก็จะทำงานด้วยยาก บางคนก็เจ้าอารมณ์ ใจร้อน ก็ต้องทำใจ บางคนก็นิสัย ปล่อยวางได้เร็ว (ปล่อยปละละเลย) ก็ต้องทำใจ

แนวทางแก้ไข กับคนอื่น ก็พยายามเข้าใจเขา ให้โอกาสเขา และที่สำคัญ ทำใจยอมรับให้ได้กับการเปลี่ยนแปลง ที่จะเกิดขึ้น, กับตัวเอง ก็พยายามมีสติให้มาก และพยายามรู้เท่าทันอารมณ์ที่จะเกิดขึ้น แต่ก็ทำได้บ้าง ไม่ได้บ้าง และมีความตั้งใจที่จะทำ

ข้อปฏิบัติที่คิดว่ายากที่สุด การมีสติให้ได้เสมอๆ กับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลง คือเหตุการณ์ไม่คาดคิด ยากในการปรับเปลี่ยนอารมณ์ แต่ก็จะพยายามมีสติ เพื่อทำใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงให้ได้

คติประจำใจ ฝืนไว้ได้กำไร ตามใจขาดทุน

เป้าหมายชีวิต ลดกิเลสให้ได้มากที่สุด

ข้อคิดข้อฝากให้หมู่กลุ่ม ถ้าทุกคนลดความเห็นแก่ตัว ได้มากเท่าไหร่ สังคมของเรา ก็จะอบอุ่น และน่าอยู่เพิ่มขึ้น

พูนไทย3    

 .

หนังสือพิมพ์สารอโศก อันดับที่ ๓๒๘ หน้า ๑๐๓ เดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๕

   www.asoke.info  |  จากโลกีย์ถึงโลกุตระ

www.boonniyom.net