เต็มป่า1

ชื่อใหม่
นายเต็มป่า มโนรพ
ชื่อเดิม นายบุญส่ง มะโนรพ
เกิด ๑๒ มกราคม ๒๕๑๑
พี่น้อง ๘ คน เป็นคนที่ ๖
ภูมิลำเนา จังหวัดเชียงใหม่
สถานภาพ สมรส มีลูก ๓ คน หญิง ๒ ชาย ๑

การศึกษา จบม. ๓ จากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
จบปริญญาตรี สาขาคหกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช

อาชีพเดิม ช่วยพี่สาวทำร้านอาหาร ที่ลาดพร้าว ซอย ๗๑ ถนนลาดพร้าว กทม.

เต็มป่า2

พบอโศก เมื่อประมาณปี ๒๕๓๖ อายุ ๒๖ ปี โดยพี่สาวชื่อใบเหนือ ได้ฟังธรรมท่านจันทร์ ทางวิทยุ จนศรัทธา และได้มาปฏิบัติธรรม จึงได้มาแนะนำ โดยเอาเทป กับหนังสืออโศก มาให้อ่าน ให้ฟัง

ประทับใจ ในแนวทางปฏิบัติของชาวอโศก ที่ยังมีพระที่ปฏิบัติดี ถูกต้อง ตามแบบพระพุทธเจ้า ซึ่งยังไม่เคยพบ ตั้งแต่เกิดมา เมื่อพบอโศก มีการเปลี่ยนแปลง อย่างช้าๆ แบบไม่รู้ตัว เริ่มรู้จักศีล ฝึกสำรวมอินทรีย์ ล้มบ้าง ลุกบ้าง ตามประสา เพราะยังไม่ได้เข้าหาหมู่กลุ่ม พยายามลดเลิก อาหารเนื้อสัตว์ ลดละอบายมุขต่างๆ ที่เคยสนุกสนานให้น้อยลง หลังพบธรรมะอโศกแล้ว อีก ๓ ปี ก็ได้แต่งงาน กับแม่บ้านเต็มขวัญ หลังจากมีบุตร ๒ คนแล้ว รู้สึกว่า อยากพาครอบครัว เข้ามาอยู่ในแวดวงอโศก แต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไร เพราะแม่บ้าน ไม่เห็นด้วย ก็ใช้ความอดทน หว่านล้อมอยู่นาน จนตัดสินใจ ลองเข้ามาอยู่ที่บ้านราชฯ เพราะมีพี่สาว อยู่ที่บ้านราชฯ

เข้ามาอยู่วัด เมื่อปลายปี ๒๕๔๕ ที่พุทธสถาน ราชธานีอโศก เริ่มเข้ามาครั้งแรก ช่วยที่ฐานเต้าเจี้ยว สวนพระคุณพ่อ มีสิกขมาตุต้นข้าว เป็นผู้เอาภาระดูแล ต่อมาร้านสหกรณ์บุญนิยม ฝั่งวารินชำราบ เปิดขายอาหารมังสวิรัติ สิกขมาตุจึงให้แม่บ้านเต็มขวัญ มาช่วย ตนเองจึงได้ เข้ามาช่วยเสริม จึงอยู่ที่ร้านสหกรณ์ ตั้งแต่บัดนั้น จนถึงปัจจุบัน

เต็มป่า3

ปัญหาและอุปสรรคในการทํางาน ต้องมาปรับตัว ให้เข้ากับสังคมหมู่ใหญ่ ไม่คุ้นเคยกับวัฒนธรรมทางอีสาน และต้องข่มฝืนกับกิเลสที่เราติดมา เช่น โลกธรรมต่างๆ

แนวทางแก้ไข พยายามฟังธรรมะอยู่เสมอ ใส่ใจในการฟังธรรม ทำให้รู้และเข้าใจ ช่วยให้ลดละ เป็นไปตามลำดับ ทำให้มีความมั่นใจขึ้นว่า เราอยู่ในหมู่กลุ่มนี้ได้

ข้อปฏิบัติที่คิดว่ายากที่สุด การติดแป้น ไม่ยอมเลื่อนฐานให้สูงขึ้น

คติประจำใจ ล้มแล้วก็ต้องลุก สู้ไปให้ถึงเส้นชัย

เป้าหมายชีวิต พ้นทุกข์ให้ได้ และจะช่วยงานพ่อครู ไปตลอด

ข้อคิดข้อฝากให้หมู่กลุ่ม การทำงานที่มีมิตรดีสหายดี สังคมสิ่งแวดล้อมดี อย่างอโศกนี้ หาไม่ได้อีกแล้ว ซึ่งมีการขัดเกลาอยู่เสมอ ทำให้เกิดการเจริญ พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ถ้าเราไม่ยอมแพ้ ถึงจะล้ม แต่เราก็ต้องลุกขึ้นมาสู้ ชัยชนะย่อมเป็นของเรา อย่างแน่นอน

เต็มป่า4

     .

หนังสือพิมพ์สารอโศก อันดับที่ ๓๓๒ หน้า ๙๙ กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๖

   www.asoke.info  |  จากโลกีย์ถึงโลกุตระ

www.boonniyom.net