ในปางฝัน

ชื่อใหม่
น.ส.ในปางฝัน ทำชอบ
ชื่อเดิม น.ส.นพเกล้า ทำชอบ
เกิด ๑๑ เมษายน ๒๕๒๘
พี่น้อง ๒ คนเป็นคนที่ ๒
ภูมิลำเนา อำเภอเมือง อำนาจเจริญ
การศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) โรงเรียนอำนาจเจริญ
อาชีพเดิม นักเรียน

ปี ๒๕๔๖ เรียนอยู่ม.๔ เทอม ๒ คุณครูสุวรรณ จันทพันธ์ (ญาติธรรม) พาไปเข้าค่ายเยาวชน ที่ศูนย์ฝึกอบรม สวนส่างฝัน จังหวัดอำนาจเจริญ ประทับใจ วิถีชีวิต การกินอยู่อย่างพอเพียง ไม่เป็นหนี้ ลำบากกาย แต่สบายใจ ไม่ต้องร่ำรวย แต่ก็มีความสุข

หลังจากการฝึกอบรม ไม่กลับบ้าน ขออยู่ที่สวนส่างฝันต่อ พยายามศึกษาเรียนรู้ กับคณะอาๆ (พี่เลี้ยง) อย่างตั้งใจ  ให้ทำอะไรก็ทำ ช่วยงานไป พร้อมกับการเรียน ม.ปลาย จันทร์ถึงศุกร์ไปโรงเรียน พอเลิกเรียน ก็มากินนอนที่สวนส่างฝัน ๑ สัปดาห์จะกลับไปหาพ่อแม่ ๑ วัน ทำแบบนี้ จนจบม.๖ พอจบม.๖ ไม่คิดจะเรียนต่อ และไม่คิดไปทำงานที่ไหน นอกจาก มาทำงานเป็นจิตอาสา ที่สวนส่างฝัน

ในปางฝัน2

แต่เนื่องจาก ครอบครัวยากจน การเรียนได้กู้ยืม เงินทุนเพื่อการศึกษา พ่อแม่มีอาชีพชาวนา มีหนี้สิน เป็นลูกหนี้ธกส. และกองทุนหมู่บ้าน หลังจากหน้านา ก็รับจ้างทั่วไป รายได้จึงน้อย และไม่มีวิธีคิด ที่จะทำมาหากิน พอเรียนจบม.๖ เมื่อขอพ่อแม่ไปช่วยงาน ที่สวนส่างฝัน พ่อแม่จึงไม่เห็นด้วย และขอให้ทำงาน หาเงินใช้หนี้ ตนจึงได้ใช้วิชา จากการฝึกอบรม ไปหาเงินใช้หนี้ คือการขายน้ำเต้าหู้ ทั้งพาพ่อแม่ทำนา แบบทำปุ๋ยใช้เอง ปลูกแตงโมอย่างง่าย และพาพ่อแม่ ขายน้ำเต้าหู้ด้วย จนกระทั่ง ใช้หนี้ใกล้จะหมด พ่อแม่ก็ให้โอกาส ไปสวนส่างฝันได้

เมื่อช่วยพ่อแม่ทำงาน ใช้หนี้จนเสร็จ ประมาณ ๒ ปี จึงมาอยู่ที่สวนส่างฝัน คอยติดตามช่วยงานคณะอาๆ ประมาณ ๕ เดือน จึงขอคณะอา ไปอยู่ที่พุทธสถาน ภูผาฟ้าน้ำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยช่วยงานในทีมงาน ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย จ.เชียงใหม่ (ชมร.ชม.)

ปัญหาและอุปสรรคในการทํางาน ยังไม่ค่อยขยัน ขวนขวาย ในการพิจารณาทบทวนตัวเอง ทำงานมากไป จนเจ็บไข้ได้ป่วย

แนวทางแก้ไข กำหนดรู้ทุกข์ การทำงานเกิน ต้องมากำหนดการทำงาน ให้พอเหมาะกับแรงของตนเอง และให้หมู่กลุ่ม ช่วยตรวจสอบ ปวารณาตน ไว้กับหมู่กลุ่ม ให้เพื่อนแนะนำได้ และกำหนดจัดสรร ให้เวลาทบทวนตน ในแต่ละวัน

ข้อปฏิบัติที่คิดว่ายากที่สุด ควบคุมปากของตนเอง ไม่ให้ไปแนะนำสั่งสอนคนอื่น และพูดในสิ่งที่ตนอยากจะพูด

คติประจำใจ มองตน พ้นทุกข์

เป้าหมายชีวิต การรักษาศีลให้บริสุทธิ์ พัฒนาจิตวิญญาณให้สูงขึ้น

ข้อคิดข้อฝากให้หมู่กลุ่ม การควบคุมปาก (คำพูด) เป็นเรื่องไม่ง่าย แต่ถ้าเราตั้งใจทำ เราจะได้ประโยชน์มากมาย

ในปางฝัน3

     .

หนังสือพิมพ์สารอโศก อันดับที่ ๓๓๓ หน้า ๑๑๖ เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗

   www.asoke.info  |  จากโลกีย์ถึงโลกุตระ

www.boonniyom.net