ร่มเย็น1

ชื่อใหม่
ร่มเย็น นาวาบุญนิยม
ชื่อเดิม สุวรรณี สัตยาวิวัฒ
เกิด ๒๐ กันยายน ๒๕๐๔
พี่น้อง ๗ คน เป็นคนที่ ๕
ภูมิลำเนา จังหวัดเชียงใหม่
สถานภาพ หย่า มีบุตร ๒ คน อยู่ในความดูแลของย่า
การศึกษา ปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาบัญชี-บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาชีพเดิม ทำบัญชี บริษัทเอกชน

ร่มเย็น3

พ.ศ. ๒๕๔๔ ฟังรายการวิทยุเพื่อนช่วยเพื่อน และได้เขียนจดหมายไป ได้รับหนังสือสารอโศก และดอกหญ้า มาอ่านหลายเล่ม ประทับใจ รอยยิ้มที่เบิกบาน ของพ่อครู ในหน้าปกหนังสือสารอโศก และประทับใจ วิถีชีวิตที่เรียบง่าย มักน้อย สันโดษ แต่มีคุณค่ายิ่ง หนังสือก็มีสาระ อ่านทุกบรรทัด

ปลายปี ๒๕๔๔ ได้ไปร่วมงานมหาปวารณา

๕ มกราคม ๒๕๔๕ เริ่มรับประทาน อาหารมังสวิรัติมื้อเดียว ต่อมา ไปที่พุทธสถาน ภูผาฟ้าน้ำ ช่วยงานอบรมลูกหนี้ธกส. ที่ดอยรายปลายฟ้า จังหวัดเชียงราย ช่วยงานอบรม ยุวพุทธทายาท ที่ลานนาอโศก จังหวัดเชียงใหม่

กรกฎาคม ๒๕๔๕ สมัครเป็นคนวัด ที่พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ

ปี ๒๕๔๕ - ๒๕๔๗ ช่วยสอนเด็ก ชั้นประถมศึกษา
ปี ๒๕๔๗ - ๒๕๔๙ ต้มน้ำดื่ม และกาแฟดีท็อกซ์ ถวายสมณะ ญาติโยม และดูแลศาลาฟังธรรม
ปี ๒๕๔๙- ๒๕๕๑ ช่วยชมร. (ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย) เชียงใหม่ เปิดแผนกสลัดสมุนไพร

ปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๗ ย้ายไปอยู่บ้านราชธานีอโศก จังหวัดอุบลราชธานี ช่วยงานแผนกของแห้ง ที่อุทยานบุญนิยม ทำบัญชีชุมชนและร้านค้า
ปี ๒๕๕๗ แบ่งเวลาไปดูแลคุณแม่ ซึ่งชราภาพมากแล้ว ที่จังหวัดเชียงใหม่

ร่มเย็น5

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติธรรม
๑. ง่วง หลับบ่อยมาก เวลาฟังธรรม
๒. จับประเด็น หรืออธิบาย สภาวะธรรมไม่แม่น ไม่เร็ว ไม่ได้เลย บ่อยครั้ง
๓. ไม่กล้าพูด ไม่กล้าแสดงออก ขาดมนุษยสัมพันธ์

แนวทางแก้ไข สอนตน การปฏิบัติธรรมต้องเอาจริง ต้องฝึกด้วยความตั้งใจ และพยายามอย่างไม่ย่อท้อต่อไป

ข้อปฏิบัติที่คิดว่ายากที่สุด การรู้จักตัวเอง รู้จักกิเลส ฆ่ากิเลส การรักษาความดีให้ต่อเนื่อง การทำความดีเพื่อความดี ด้วยใจยินดี ไม่มีท้อแท้ เบื่อหน่าย

คติประจำใจ ใครชอบใครชังช่างเถิด ใครเชิดใครชูช่างเขา ใครเบื่อใครบ่นทนเอา ใจเราร่มเย็นเป็นพอ

เป้าหมายชีวิต สงบจากกิเลส สง่าด้วยศีล และร่าเริงในธรรม

ข้อคิดข้อฝากให้หมู่กลุ่ม เราทั้งผองพี่น้องกัน และ พึ่งชนะตนเองก่อนชนะผู้อื่น

ร่มเย็น4

     .

หนังสือพิมพ์สารอโศก อันดับที่ ๓๓๔ หน้า ๙๐ เดือน เมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๗

   www.asoke.info  |  จากโลกีย์ถึงโลกุตระ

www.boonniyom.net