น้ำใจเกื้อ (แวง) บุญบุรี1

น้ำใจเกื้อ บุญบุรี
ชื่อเดิม แวง บุญบุรี
เกิด ๓ สิงหาคม ๒๕๑๑
พี่น้อง ๕ คน เป็นคนที่ ๔
ภูมิลำเนา อ. คอนสาร จ.ชัยภูมิ
สถานภาพ หย่า มีบุตรชาย ๑ คน อยู่ในความดูแลของสามีและย่า
การศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๖โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
อาชีพเดิม ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานโยธาธิการ จังหวัดชัยภูมิ

น้ำใจเกื้อ3

ช่วงเรียน ม.๖ อยู่หอพัก ซึ่งเจ้าของหอ เป็นญาติธรรมชาวอโศก เป็นคุณป้าใจดี และขายอาหารมังสวิรัติ ได้อ่านหนังสือชาวอโศกผ่านตา ช่วยขายอาหารมังสวิรัติ ต่อมาเจ้าของหอพัก ได้ช่วยคัดลอกเนื้อหา ในหนังสือสารอโศก และหนังสือแสงสูญ จึงได้อ่านรายละเอียดของหนังสือมากขึ้น เกิดความประทับใจ พระแบบนี้ในประเทศไทย มีด้วยหรือ อยากรู้จักชาวอโศก ตั้งแต่นั้นมา

ปี ๒๕๓๒ ได้แต่งงานกับลูกชายเจ้าของหอพัก และได้มาร่วมกิจกรรมประจำปีทุกงานของชาวอโศก ประทับใจความเป็นอยู่ และการแต่งกายที่เรียบง่าย อยากเป็นแบบนี้บ้าง ตั้งจิตอธิษฐาน อยากมาอยู่วัด และเป็นคนวัด บังเอิญชีวิตแต่งงาน มีปัญหา ทำให้ได้ตัดสินใจจะไปอยู่วัด ซึ่งต้องใช้กำลังใจอย่างมาก ในการตัดสินใจครั้งนี้ ขณะนั้นลูกชายอายุ ๙ ขวบ ซึ่งสามีและย่า ก็รักมาก จึงไม่น่าห่วงกังวล

ปี ๒๕๒๖ขอร้องญาติธรรม ที่สนิทสนมกัน ให้มารับตนไปอยู่วัด ซึ่งทางบ้านสามีไม่เห็นด้วย แต่ก็ไม่สามารถทัดทานได้ ญาติธรรมจึงมารับไปที่ สันติอโศก ช่วงเข้าพรรษา แล้วจึงอยู่ต่อมาเรื่อยๆ ประมาณ ๑ ปี จึงสมัครเป็นพนักงาน บริษัทพลังบุญ ปี ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบัน

ระหว่างที่มาอยู่วัด ก็หาเวลาไปเยี่ยมลูกสม่ำเสมอ และมีสัญญาใจกับแม่สามีว่า จะกลับไปช่วยขายอาหาร หน้าเจทุกปี จนท่านเลิกขายอาหารในที่สุด

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติธรรม
ส่วนมากเป็นปัญหาเรื่องการทำงาน ทำให้เห็นกิเลสตนเองหลายเรื่อง เช่น ยึดในงาน อยากให้เป็น อย่างที่ตนต้องการ และการประมาณในการทำงาน ในการอยู่ร่วมกัน ที่จะทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดี

แนวทางแก้ไข ถ้าเป็นปัญหาหนัก แก้ไขด้วยตนเองไม่ไหว ก็ปรึกษาญาติธรรมรุ่นพี่ สมณะ สิกขมาตุ และใฝ่ศึกษา อ่านหนังสือธรรมะ ฟังธรรม น้อมนำข้อปฏิบัติ ที่เป็นขั้นต้น มาปฏิบัติให้ต่อเนื่อง

ข้อปฏิบัติที่คิดว่ายากที่สุด การกินมื้อเดียว ตั้งตบะไม่เคยสำเร็จ

คติประจำใจ ขอสักชาติได้ไหม
เป้าหมายชีวิต ทำงานรับใช้ศาสนาไปตลอดชีวิต

ข้อคิดข้อฝากให้หมู่กลุ่ม คนที่ยังไม่มีภาระผูกมัดตัวเอง  ให้รีบเข้าวัด ก่อนที่จะมีภาระเครื่องผูกมัด จนทำให้เข้าวัดไม่ได้ ชาตินี้เกิดมาพบอโศกแล้ว อย่าให้เสียโอกาส

น้ำใจเกื้อ (แวง)2

     .

หนังสือพิมพ์สารอโศก อันดับที่ ๓ หน้า ๘๒ เดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๗

   www.asoke.info  |  จากโลกีย์ถึงโลกุตระ

www.boonniyom.net