นางวรัทยา ธรรมรักษ์

ชื่อใหม่ นางวรัทยา ธรรมรักษ์
ชื่อเดิม นางทองอิน ธรรมรักษ์
เกิด ๕ พฤษภาคม ๒๕๐๙
พี่น้อง ๖ คน เป็นคนที่ ๔
ภูมิลำเนา จังหวัดศรีสะเกษ
สถานภาพ สมรส
การศึกษา มัธยมปลาย โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
อาชีพเดิม ค้าขายเสื้อผ้า อ.ประโคนชัย บุรีรัมย์

ปี ๒๕๓๗ ค้าขายอยู่ในตลาด ได้รู้จักญาติธรรม อยู่ที่ร้านกิ๊ฟช็อป เห็นเขารับประทานมังสวิรัติ สนใจจึงกินตาม รู้สึกเบาสบาย ไม่มีกลิ่นคาวเนื้อ ต่อมาญาติธรรม ชวนไปร่วมงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธ ที่พุทธสถานศีรษะอโศก ประทับใจในอาหารที่ปราศจากเนื้อสัตว์ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น และญาติธรรมที่มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ทวนกระแสโลก

ปี ๒๕๓๗ - ๒๕๓๘ ได้มาอยู่ที่พุทธสถานสีมาอโศก ช่วยงานที่ชมรมมังสวิรัติ (ชมร.) นครราชสีมา
ปี ๒๕๓๙ - ๒๕๔๐ คุณพ่อป่วย ได้กลับไปดูแลท่าน จนท่านถึงแก่กรรม

ปี ๒๕๔๐ - ๒๕๔๕ กลับมาอยู่ที่พุทธสถานสีมาอโศก และช่วยงาน ชมร. นครราชสีมาต่อ หลังจากนั้น ช่วยงานอบรมเกษตรกร ที่ได้พักการชำระหนี้ ของ ธ.ก.ส. ปัจจุบันรับผิดชอบ ฐานงานแปรรูป ของชุมชนสีมาอโศก

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติธรรม ช่วงแรกที่ไปอยู่ร้านชมร. มีผัสสะมาก ถูกขัดเกลาเกิดอัตตาตัวตน จนน้ำตาไหลบ้าง งานอบรม เกษตรกรพักหนี้ ธ.ก.ส. ได้เรียนรู้โลกธรรม จะมีทั้งคำติคำชม ได้อ่านจิตเรา ฟูหรือแฟบ

ทางแก้ไข ฝึกจิตใจให้เข้มแข็ง เมื่อมีคนมาตำหนิ มองตน ตามจิตว่า มีกิเลสตัวไหนเกิด แล้วล้างกิเลสตน ปัจจุบันเรียนรู้การอ่านจิตได้ไวขึ้น มีสติรู้เท่าทันกิเลสได้มากขึ้น จึงได้ลดละกิเลสเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เมื่อคนทำงานผิดพลาด จึงมีสติไม่ถือโกรธ ไม่ยึดมาก ให้เขาแก้ที่งาน แต่ใจเราไม่เสียไปกับงาน

ข้อปฏิบัติที่คิดว่ายากที่สุด ติดในรถอาหาร แต่ปรับได้ดีขึ้น เห็นทุกข์โทษภัยของอาหาร ทำให้ได้ลดละ ปรับมากินรสจืดขึ้น และยังติดในการนอน

คติประจำใจ ไม่ถือสา ไม่โยนความผิด

เป้าหมายชีวิต ปฏิบัติธรรมเพื่อการบรรลุธรรม และอยู่กับหมู่มิตรดีสหายดี ตลอดไป

ข้อคิดข้อฝากให้หมู่กลุ่ม แม้หมู่กลุ่มเรามีจำนวนน้อย แต่ถ้าพลังจิตพลังใจของเรา เข้มแข็งแข็งแรง แม้งานจะหนัก แต่จิตไม่หนัก เราจะผาสุขมากขึ้น

     .

หนังสือพิมพ์สารอโศก อันดับที่ ๓๓๙ หน้า ๙๖ เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๕๘

   www.asoke.info  |  จากโลกีย์ถึงโลกุตระ

www.boonniyom.net