ชื่อเดิม ปราณี เภาประเสริฐ

ชื่อใหม่ ปีกฟ้า เภาประเสริฐ

พี่น้อง ๗ คน เป็นคนที่ ๗

ภูมิลำเนา จ.ราชบุรี

เกิด ๒๑ มกราคม ๒๕๑๔

สถานภาพ โสด

การศึกษา
- ประถม โรงเรียนวัดหลวงคลึงวิทยาคม จ.ราชบุรี
- มัธยม โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา จ.ราชบุรี
- มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะศึกษาศาสตร์ เอกภาษาไทย

อาชีพเดิม หลังจากเรียนจบ ไม่เคยประกอบอาชีพอื่นใด เพราะมาพบหมู่กลุ่ม ชาวอโศกก่อน

พบอโศก เมื่อปี ๒๕๓๕ (เรียนอยู่ปี ๓) เข้ารับเพื่อนใหม่กับกลุ่ม รามบูชาธรรม ระหว่างงาน ได้ฟังปาฐกถาธรรมของพ่อท่าน สมณะโพธิรักษ์ ที่ตึก AD๑ ม.รามคำแหง และ มีรายการอื่นๆ ที่น่าสนใจ หลายประการ เช่น การอภิปราย จากวิทยากรผู้รู้ มีการแสดงบนเวที มีนิทรรศการ ให้ความรู้ที่หลากหลาย เปิดโลกทัศน์ของเรา ให้กว้างขึ้น และมีวิธีการดำเนินชีวิต ที่เรียบง่าย มีความสุข

สิ่งที่ประทับใจ ประทับใจชาวอโศก มีสิ่งที่เรียบง่ายธรรมดาๆ เหมือนเราได้ย้อนกลับไปสู่ สิ่งที่เราได้เรียนรู้มาก่อน ตามชนบท (บ้านนอก) คือ ชีวิตที่ไม่ต้องมีอะไรมาก แต่มีความสุข มีความเป็นพี่น้อง มีความจริงใจ มีวิถีชีวิตของชนบท (ชาวสันติอโศก) ที่เรามาพบ เมื่ออยู่ในเมือง

ประทับใจ การตอบปัญหาของพ่อท่าน มีความชัดเจน เป็นสัจจะ เป็นสิ่งที่เราเลี่ยงไม่ได้ และ ก็ไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ

เมื่อพบแล้วก็เปลี่ยนแปลงตนเอง โดยหันมารับประทาน อาหารมังสวิรัติ ถือศีลห้า รับประทานอาหาร วันละ ๒ มื้อ และมื้อเดียวในที่สุด เพราะเห็นความยุ่งยาก ในการกิน หลายมื้อ เช่น บางวัน เมื่อต้องปรุงอาหารกินเอง ก็ต้องเตรียมทั้งวัน ไม่ต้องทำอะไรอื่นเลย

ตั้งแต่ปี ๒๕๓๕ ก็คบคุ้นกับกลุ่มนักศึกษา ผู้ปฏิบัติธรรมนี้ (กลุ่มรามบูชาธรรม) มาเรื่อย รู้สึกว่า เดินตามแนวทางนี้ดี ก็เลยมาช่วยกลุ่ม ขายอาหาร อยู่ที่แผง ๒๒ ในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประมาณ ๑ ปี ได้ค่าสวัสดิการ เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท ทำงานไปด้วย เรียนไปด้วย

ปี ๒๕๓๗ เรียนจบ ก็ออกมาทำงาน ขายอาหาร อยู่ที่แผง ๒๒ ต่อไป

ปี ๒๕๓๘-๒๕๔๓ มีรุ่นพี่ชักชวน ให้มาช่วยกันทำหนังสือ ของชาวอโศก เล่มใหม่ หนังสือพิมพ์ เราคิดอะไร ได้ค่าสวัสดิการ เดือนละ ๓,๐๐๐ บาท

ปี ๒๕๔๓-ปัจจุบัน ตั้งใจมาเป็นคนวัด ที่พุทธสถานสันติอโศก เพื่อฝึกฝนตนเองให้มากขึ้น เป็นอาสาสมัคร ประจำที่ชมรมมังสวิรัติ สาขาหน้าสันติอโศก เป็นอาสาสมัครจร ที่สำนักพิมพ์กลั่นแก่น รับหน้าที่ เป็นคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ของชุมชนสันติอโศก เป็นคณะกรรมการ พรรคเพื่อฟ้าดิน สาขา ๑๐ บึงกุ่ม

ปัญหาในการทำงาน มักเกี่ยวกับเรื่องความคิดเห็น ที่แตกต่างกัน ซึ่งเรามักมองว่า ความคิดเห็นของเราถูกต้อง และเห็นว่า ความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน ไม่ดีเท่าของเรา (ซึ่งรู้ว่าเป็นความคิดที่ผิด แต่มักคิดไม่ทัน) และถ้าเรายึดความถูกต้อง ของความคิดของเรามาก เมื่อไม่ได้ดั่งใจเรา และยังวางใจไม่ได้ ก็เกิดติดขัดในการทำงาน

วิธีแก้ไข พยายามหันกลับ มาแก้ไขที่ตนเองให้มากที่สุด ให้ค่าและความสำคัญ กับการกระทำ และความคิดเห็นของทุกๆคน ซ้ำบ่อย ตัดสินใจ โดยเอาเสียงข้างมาก ของหมู่กลุ่ม หรือผู้ร่วมงานเป็นหลัก วางใจกับหมู่กลุ่ม ที่ได้ร่วมกันตัดสินใจ ถือว่าถูกต้องที่สุดแล้ว เพราะเราได้รับผิดชอบร่วมกัน ยอมรับในความคิดเห็น ของหมู่กลุ่มของคนดี ที่ต่างมาเสียสละ และ ทำตามนั้นให้ได้

คติเตือนใจตนเอง พยายามทำปัจจุบัน ให้ดีที่สุด แม้ว่าจะยากเสียเหลือเกิน เพราะขณะที่เราทำงาน อาจเพลิดเพลิน และขาดสติ ทำบางอย่างผิดพลาด ถ้ามีสติ ทำปัจจุบัน ให้ดีได้ ก็ไม่ต้องห่วง ทั้งอดีต และอนาคต เพราะปัจจุบันก็คือ อดีต และอนาคตนั่นเอง

เป้าหมายในชีวิตวันนี้ อยากเป็นหนึ่งในผู้บริสุทธิ์ ทั้งทางกาย วาจา ใจ หวังเป็นคนดี คนหนึ่งของสังคม

ข้อคิดข้อฝาก ตอนนี้ได้พาชีวิตมาพิสูจน์ตน บนเส้นทางสายธรรม ได้พบแล้ว หมู่มวลมิตรดี สังคมสิ่งแวดล้อมดี ได้มาแล้ว ก็รู้สึกว่า จริงๆแล้ว ชีวิตคนนั้น แสนสั้นนิดเดียว อยู่กันได้ ก็เพียง ๒-๓ หมื่นวัน แต่พญามาร มักพาให้เพลิดเพลิน ในสิ่งที่ไม่ควรเพลิดเพลิน เราจึงมักพลาดโอกาส ในการสะสมอริยทรัพย์ พ่อท่านเคยบอกไว้ว่า ระวัง ! กรรมเป็นทรัพย์แท้ ของคนจริงๆนะ ชาตินี้เราจะสะสมอริยทรัพย์ เป็นทรัพย์แท้ของชีวิต ที่ตามเราไปได้ ในทุกๆชาติ หรือจะแค่ สะสมทรัพย์สมบัติ ก็จะได้แต่ทรัพย์สมบัติ ที่จะมีได้ ก็แต่ในชาตินี้เท่านั้น เท่านั้นจริงๆ

     .

(สารอโศก อันดับที่ ๒๕๑ สิงหาคม ๒๕๔๕)