ชื่อใหม่ นาง ใบจริง นาวาบุญนิยม
ชื่อเดิม นาง นวลศรี(จำปา) หัตถสิน
เกิด ๑ สิงหาคม ๒๔๘๓
ภูมิลำเนา อ.ท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
พี่น้อง ๓ คน เป็นคนที่ ๑
การศึกษา วุฒิพ.ม.
อาชีพเดิม ข้าราชการครู
พบอโศก
ปี ๒๕๒๒ โดยญาติธรรม (ครูอำพัน ศรีมามาศ) นำหนังสือแสงสูญ มาให้อ่าน ประทับใจว่า หมู่กลุ่มอย่างนี้มีด้วยหรือ จึงเขียนจดหมาย สมัครเป็นสมาชิกชาวอโศก ได้รับหนังสือ งานปลุกเสก สุดยอดปาฏิหาริย์ อ่านแล้วยิ่งสนใจมาก จึงไปร่วมงานปลุกเสก ปี ๒๕๒๓ และรับประทาน อาหารมังสวิรัติ ตั้งแต่นั้นมา ต่อมา เปิดร้านจำหน่าย เครื่องเขียนหนังสือ และเท็ปธรรมะ ทั้งมีบริการให้ยืมด้วย ฉายสไลด์ธรรมะ ตามโรงเรียนต่างๆ ชวนผู้สนใจ ไปร่วมงานพุทธาฯ งานปลุกเสก และงานมหาปวารณา โดยออกค่ารถ และค่าน้ำมันให้ต่อมา ได้เข้ากลุ่มญาติธรรมเชียงใหม่ และทำกิจกรรมร่วมกัน หลายอย่าง

ปี ๒๕๓๖ เลิกกิจการที่ร้านของตนเอง
ปี ๒๕๓๗-๒๕๓๘ ช่วยงาน ชมร.เชียงใหม่ สม่ำเสมอ แต่ไม่ประจำ
ปี ๒๕๓๙-๒๕๔๐ ช่วยงาน ชมร.เชียงใหม่ประจำ และได้เป็นผู้รับใช้กลุ่ม ลานนาอโศก
ปี ๒๕๔๑-๒๕๔๒ ได้รับเลือกเป็น ผู้รับใช้กลุ่ม ชมร.เชียงใหม่
ปี ๒๕๔๔-ปัจจุบัน ทำหน้าที่เหรัญญิก ชมร.เชียงใหม่

ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน
- ไม่รู้เท่าทันกิเลสตนเอง แต่ไปทิ่มแทงคนอื่น ด้วยวาจา
- ยึดดีเกินไป เพราะไม่รู้เขารู้เรา จึงเครียด

แนวทางแก้ไข
เข้าพบปรึกษาสมณะ เมื่อได้รับคำเตือน ก็นำมาปรับปรุงแก้ไขตนเอง ด้วยการเคร่งในอธิศีล

ข้อปฏิบัติที่คิดว่ายากที่สุด
การตัดกิเลส

คติประจำใจ
ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด

เป้าหมายชีวิต
ตั้งใจช่วยงานพ่อท่านในชาตินี้ ให้ได้มากที่สุด เท่าที่ชีวิตที่เหลือ จะมีแรงทำได้

ข้อคิดฝากหมู่กลุ่ม
พ่อท่านสอนไว้ว่า อย่าใจร้อน ค่อยๆทำไป แข็งแรง ขยัน และอดทนให้ดี เราปฏิบัติได้ เราก็จะได้ด

     

(สารอโศก อันดับที่ ๒๖๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖)

   www.asoke.info