ชื่อเดิม นางลดาศรี สุ่มมาตย์
ชื่อใหม่ นางฝนคำ สุ่มมาตย์

มีพี่น้อง ๑๒ คน เป็นลูกคนเล็ก
ภูมิลำเนา จังหวัด กาฬสินธุ์
วันเดือนปีเกิด วันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๔
สถานภาพ หม้าย
การศึกษา กศ.บ. สาขามัธยมศึกษา วิชาเอก คณิตศาสตร์ วิชาโท ภาษาอังกฤษ
อาชีพเดิม อาจารย์ ๒ ระดับ ๗ สถานที่ทำงาน โรงเรียนอนุกูลนารี จ.กาฬสินธุ์

พบอโศก เมื่อปี ๒๕๓๐ โดยการอ่านหนังสือแสงสูญ ๓ เล่ม คือ ขยะเอ๋ย และอาหารเอ๋ย เมื่อพบ ประทับใจพ่อท่าน จึงได้ค้นคว้าหนังสือ ในห้องสมุดโรงเรียน ได้อ่านหนังสือ สัจจะชีวิตพ่อท่าน ก็ประทับใจ เพราะเคยดูหนังเรื่องโทน และร้องเพลงของพ่อท่าน ได้หลายเพลง ซึ่งยังจำเนื้อเพลงได้ เช่น เพลง ผู้แพ้ และเพลงในหนังเรื่อง โทน หลังจากพบ ก็มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเอง กินอาหารมังสวิรัติ ถือศีลห้า ไปร่วมงาน ของชาวอโศก พร้อมกับลูกสาว และหลานสาวทุกงาน ถ้าลาราชการได้ หรือปิดเทอม สมัครเป็นสมาชิก และได้รับหนังสือ ของชาวอโศก ทุกเล่ม ได้อ่านและศึกษาธรรมะ มาโดยตลอด เข้ามาอยู่วัด เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๒ ที่พุทธสถานสันติอโศก ด้วยการลาออก ก่อนเกษียณ รุ่นที่ ๑ ก็เข้ามาอยู่วัด สมัครเป็น อาคันตุกะจร และเป็นครูสอนคณิตศาสตร์ ที่โรงเรียนสัมมาสิกขา สันติอโศก ตลอดมา จนถึงปัจจุบัน

ปัญหาและอุปสรรค ในการปฏิบัติธรรม มาอยู่ใหม่ๆ ลำบากในการปรับตัว อยู่กับคนจำนวนมาก ต้องกิน-อยู่-นอน ในสถานที่ ซึ่งมีทั้งผู้ใหญ่กับเด็กนักเรียน ก็ต้องทำใจ แก้ไขที่ตน ผ่อนปรนผู้อื่น

แนวทางแก้ไข ก็พยายามคิดเสมอว่า ทุกคนมาเสียสละ มาฝึกตน มีเป้าหมายชีวิต มาทำความดี เพื่อให้ตน พ้นทุกข์ ต้องมองกันในแง่ดี แล้วเราก็จะไม่ทุกข์

ข้อปฏิบัติที่คิดว่ายากที่สุด การสอนคณิตศาสตร์ โดยไม่มีการเข้มงวด แต่ให้เด็กนักเรียนเข้าใจ และ มีระเบียบ วินัยที่ดี สอนโดยใช้หลักเมตตาธรรม แล้วเด็กต้องเก่งวิชาการ คือชาญวิชาด้วย ก็พยายาม สอนแบบ แม่สอนลูก ให้เวลากับเด็กมากขึ้น ยิ้มรับผัสสะต่างๆ เป็นกันเอง สอนพิเศษนอกเวลาเรีย

คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

เป้าหมายชีวิต เรียนจบม.วช. ช่วยงานพ่อท่านตลอดไป

ข้อคิดข้อฝากให้หมู่กลุ่ม ชีวิตคือการศึกษา มาสมัครเรียนม.วช. เพื่อช่วยงานของพวกเรา ชาวอโศก

     

(สารอโศก อันดับที่ ๒๖๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖)

   www.asoke.info