ชื่อใหม่ น.ส.ในเพชร นาวาบุญนิยม
ชื่อเดิม น.ส.รัตนาภรณ์ ปัททุม
วันเดือนปีเกิด
๑๖ สิงหาคม ๒๕๐๒
สถานภาพ โสด
มีพี่น้อง ๖ คน เป็นคนที่ ๓
ภูมิลำเนา จ.มุกดาหาร
การศึกษา จบชั้นประถมศึกษา ที่ ร.ร.บ้านคำพี้ จ.มุกดาหาร
ชั้นมัธยมฯต้น ที่ ร.ร.พลังราษฎร์พิทยาสรรค์ จ.มุกดาหาร
ชั้นมัธยมฯปลาย ที่ ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย จ.นครพนม
อาชีพเดิม ลูกจ้างโรงงานทอผ้า
สถานที่ทำงาน บ.ทอผ้ากรุงเทพฯ จำกัด

พบอโศกเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๘ โดยการอ่านหนังสือ "ฝันร้ายเมื่อเที่ยงคืน" ซึ่งเก็บได้ที่ห้องน้ำที่บริษัท อ่านไป ร้องไห้ไป รู้สึกสงสารควาย ที่ถูกจับไปฆ่าเพื่อเป็นอาหาร สำนึกบาปต่อควายผู้มีพระคุณ หลังจากนั้น ก็ตามหา พุทธสถานสันติอโศก เมื่อพบแล้ว ก็ได้อ่านหนังสือธรรมะชาวอโศก อีกหลายเล่ม เช่น คนคืออะไรฯ สารอโศก แสงสูญ ความรัก ๑๐ มิติ ฯลฯ ประทับใจมาก อ่านแบบวางไม่ลง และได้ฝึกปฏิบัติ ในเรื่อง การกินอยู่ หลับนอน เลิกกินเนื้อสัตว์ ลดการแต่งตัว มาวัดพบหมู่กลุ่มบ่อยๆ ไปร่วมงานของชาวอโศก ทุกงาน ปฏิบัติตนให้ดี จัดสรรตนเอง ด้านครอบครัวทำให้ลงตัว ทั้งด้านวัตถุและจิตใจ จนทางบ้านเข้าใจ และศรัทธา

ปี ๒๕๓๘ ออกจากงาน มาอยู่ข้างสันติอโศกกับญาติธรรม ช่วยขายอาหาร ที่ศาลา ๑

ปี ๒๕๓๙ ไปอยู่ที่ราชธานีอโศก จนถึงปัจจุบัน โดยเริ่มแรก ช่วยงานที่โรงครัวกับโรงปุ๋ย ปัจจุบัน ทำงานอยู่ฐาน ซีอิ๊วเต้าเจี้ยว เป็นพี่เลี้ยงงานอบรม ธ.ก.ส. และเป็นนิสิต สัมมาสิกขาลัยวังชีวิต

ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน : ทำแต่งานนอกตัว จับกิเลสไม่ทัน แพ้กิเลสมากกว่าชนะกิเลส แต่จะพยายามสู้ เพื่อจะเอาชนะมันให้ได้

แนวทางแก้ไข : พยายามตามดูกิเลสให้ทัน อย่าเผลอใจ อย่าห่างใจ

ข้อปฏิบัติที่คิดว่ายากที่สุด : การกินมื้อเดียวให้บริสุทธิ์

คติประจำใจ : ร้อยรู้ไม่สู้หนึ่งทำ

เป้าหมายชีวิต : จะจัดการกับกิเลสไป จนกว่าจะหมดกิเลส (พ้นทุกข์)
ข้อคิดข้อฝากให้หมู่กลุ่ม : ทำงานเป็นหมู่กลุ่ม มีความสุขกว่า ทำงานคนเดียว (อยู่ในภพ)

     

- สารอโศก อันดับที่ ๒๖๔ กันยายน ๒๕๔๖ -

   www.asoke.info