ชื่อใหม่ น.ส.น้อมคำ ปิยะวงศ์รุ่งเรือง
ชื่อเดิม น.ส.ลัดดา ปิยะวงศ์รุ่งเรือง
เกิด ๑๕ มิถุนายน ๒๔๙๖
พี่น้อง ๕ คน เป็นลูกคนโต
การศึกษา ปวช. พาณิชย์และการบัญชีพระนคร
อาชีพเดิม พนักงานบริษัทเอกชน (ทำงาน ๑๓ ปี)
สถานภาพ โสด ไม่เคยคิดเรื่องมีครอบครัว รู้สึกเป็นภาระหนักเกินไป และไม่เคยเห็น ชีวิตคู่ของคู่ไหน มีความสุขแต่ส่วนเดียว

พ.ศ. ๒๕๒๓ พบชาวอโศก ในงานสัปดาห์หนังสือ ที่สวนลุมพินี (ก่อนหน้านั้น รู้จักจากการอ่านหนังสือ) ตกเย็นติดรถมารู้จัก สันติอโศก จากนั้นก็ไปมาหาสู่วัด เป็นประจำ

พ.ศ. ๒๕๓๐ ภาระรับผิดชอบเบาบาง จึงลาออกจากงาน ช่วยงานที่วัด และช่วยงานที่บ้าน (ค้าขาย)

พ.ศ. ๒๕๓๒ เริ่มงานที่บริษัทฟ้าอภัยจำกัด ในตำแหน่งผู้จัดการ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา เพราะรัก งานหนังสือ และใฝ่ฝันจะเปิด สำนักพิมพ์อยู่แล้ว เมื่ออโศกมีงานด้านนี้ ให้ฆราวาสทำ ในรูปแบบบริษัทเอกชน จึงสมัครทำงาน ตั้งแต่วันแรกจนปัจจุบัน และไม่เคยรู้สึก เบื่องานเลย สักวันเดียว

ปัญหาอุปสรรคในการทำงานและแนวทางแก้ไข : กว่าที่จะจัดระบบ เป็นรูปบริษัท ในแวดวงวัด ยากมาก แต่ก็ปรับกันมาเรื่อย จนลงตัว เนื่องจากโชคดี ที่มีทีมงานดี จึงไม่รู้สึกว่า เป็นปัญหาใหญ่ มีอะไรเกิดขึ้น ก็ค่อยๆแก้ไข ทำความเข้าใจกันไป และส่วนหนึ่ง อาจเป็นเพราะ มีทีมบริหาร หัวหน้างาน และสายงานที่ชัดเจน

ข้อปฏิบัติที่ยาก : ตื่นเช้ามากๆ (ตีสามครึ่ง) กินมื้อเดียว

คติประจำใจ : รู้ตัวเองว่า เราทำอะไรได้ แล้วทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด

เป้าหมายชีวิต : พ้นทุกข์

ข้อคิดข้อฝากหมู่กลุ่ม : พึงทำนาของตนให้สมบูรณ์เถิด

     .

- สารอโศก อันดับที่ ๒๗๒ เดือน มิถุนายน ๒๕๔๗ -

   www.asoke.info