ชื่อใหม่ นางสาวดาวพร ชาวหินฟ้า
ชื่อเดิม นางสาวพรสิน คำภิเดช
พี่น้อง ๖ คน เป็นคนที่ ๓
ภูมิลำเนา บ้านนาเยีย อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
เกิด ๒๖ ก.ย. ๒๕๐๖
สถานภาพ โสด
การศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๖ จากการศึกษานอกโรงเรียน หมู่บ้านราชธานีอโศก
อาชีพเดิม ค้าขาย
สถานที่ทำงาน ตลาดผ้า อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

ปี พ.ศ.๒๕๒๔ คุณแม่แนะนำมาร่วมงานกองทัพธรรม ไปที่วิทยาลัยครูอุบลฯ ประทับใจ การรวมตัวเป็นหมู่กลุ่ม ที่เหนียวแน่น และธรรมะ ที่เป็นสัจจธรรมของชาวโศก จากนั้นถือศีล ๕ ลดละอบายมุขทุกชนิด กินอาหารมังสวิรัติ ตั้งแต่ปี ๒๕๒๗ และ ร่วมกิจกรรมของ กลุ่มอุบลอโศก ทุกเดือน เป็นผู้รับใช้กลุ่ม ปรับอาชีพให้สุจริตมากขึ้น ทั้งเสียสละ วัตถุทรัพย์บ้าง ตามเทศกาล งานสำคัญๆ ของชาวอโศก จนเกิดศรัทธาเพิ่มขึ้น จึงตัดสินใจ ขออนุญาตทางครอบครัว เข้ามาอยู่วัด เดือนกรกฎาคม ปี ๒๕๓๑ ณ พุทธสถานศีรษะอโศก ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

เมื่ออยู่กับชาวอโศก ช่วงที่อยู่ศีรษะอโศก ทำงานค้าขายที่ร้านน้ำใจ ผู้รับใช้โรงครัว ทำงานกสิกรรมไร้สารพิษ (สวนซำตาโตง) ดูแลผู้อายุยาว (อโรคยาศาลา) แล้วย้ายมาอยู่ราชธานีอโศก ปลายปี ๒๕๓๖ เป็นผู้รับใช้ อุทยานบุญนิยม รุ่นแรก เป็นประธานเครือแห กสิกรรมไร้สารพิษ ราชธานีอโศก (ดูแลการตลาด) เป็นผู้ประสานงาน ภายในศูนย์ฝึกอบรม ราชธานีอโศก และติดตามประเมินผลโครงการ ส.ส.ส. เป็นพี่เลี้ยง งานอบรม และ ฐานสาธิตการทำแชมพู น้ำยาซักผ้า น้ำยาล้างจาน

# ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ถ้าเอาความคิดตัวเองเป็นหลัก อุปสรรคจะมีแน่ แต่ถ้าเอาความคิดหมู่ เป็นหลัก อุปสรรค ก็จะลดลง ก็มีปัญหาบ้าง เพราะเราเอง ลดกิเลสไม่ทัน (เราก็แก้ด้วยการปรึกษาสมณะ สิกขมาตุให้มากขึ้น)

# แนวทางแก้ไข ลดกิเลสตัวเราด้วย ปรึกษาสมณะ สิกขมาตุ ให้มากขึ้น ทำงานตามมติที่ประชุม

# ข้อปฏิบัติทิ่คิดว่ายากที่สุด ศีลข้อที่ ๖ การกินยังไม่มื้อเดียว ไม่ได้ต่อเนื่องเท่าที่ควร

# คติประจำใจ เศษเสี้ยวของความคิด ปลิดชีวิตติดบ่วงจม
ปลอบใจให้มั่นคง จะสุขสมอารมณ์ปอง

# เป้าหมายชีวิต ขอเพียรล้างกิเลส อนุสัยให้สิ้นภพ จบชาติ ให้ได้มากที่สุด

# ข้อคิดข้อฝากให้หมู่กลุ่ม อยากให้พี่น้องชาวอโศก ที่ยังทิ้งโลกียะไม่ได้ ให้รีบเร่งเข้ามาอยู่วัด เร็วๆด้วย คนอยู่วัด รอบจัดมาก กำลังรอพี่น้อง อยู่ทุกวินาทีค่ะ

     .

-สารอโศก อันดับ ๒๔๗ กันยายน ๒๕๔๘ -

   www.asoke.info