ชื่อใหม่ น.ส.ดินเย็น ชาวหินฟ้า
ชื่อเดิม น.ส.นิ่มนวล ปัญญาคำ
พี่น้อง ๗ คน เป็นคนที่ ๕
เกิด ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๘
ภูมิลำเนา จ.แม่ฮ่องสอน
การศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพเดิม แม่ค้าขายข้าวแกง

ต้นปี ๒๕๒๗ เข้าไปอบรมทางสายธุดงค์รวม ได้พบญาติธรรม และได้อ่านหนังสือ ของชาวอโศก (สารอโศก, แสงสูญ) ในหนังสือ พระโพธิรักษ์เขียน แจกแจงถูกตัวเอง ทำให้ได้เห็น และรู้จักกิเลสตัวเอง เกิดความศรัทธามาก จึงสมัครเป็นสมาชิกหนังสือ และจะกราบหนังสือ ของชาวอโศก ก่อนอ่านทุกครั้ง

หลังจากได้ศึกษาธรรมะ ของชาวอโศก ทำให้ชีวิตและจิตวิญญาณดีขึ้น รู้จักกิเลส ความไม่ดีของตัวเอง และพร้อมที่จะแก้ไข ให้กรรมของเราดีขึ้น

กลางปี ๒๕๒๘ เข้ามาอยู่ที่พุทธสถานศีรษะอโศก ทำงานด้านกสิกรรม (ไร่ซำตาโตง)
ปี ๒๕๓๑ เข้ามาอยู่ที่พุทธสถานปฐมอโศก บุกเบิกร้านมังสวิรัติปฐมอโศก (มร.ฐ.) ทำงานด้านขยะวิทยา

ปี ๒๕๔๑ เข้ามาอยู่ที่พุทธสถาน ราชธานีอโศก ช่วยบุกเบิกราชธานีอโศก ขายอาหาร ที่อุทยานบุญนิยม ทำงานบัญชี และเป็นพี่เลี้ยง งานอบรม งานอดิเรกช่วยผลิตขวดดีท็อกซ์

ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ในการทำงานทุกอย่าง เมื่ออยู่ร่วมกัน ตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไปย่อมมีปัญหาด้านความคิด มีอัตตา เมื่อไม่ได้รับ ความร่วมมือ ไม่ได้รับความสะดวก ในการทำงาน ฯลฯ เมื่อมีงานก็ได้รับรางวัลคือโจทย์ มาทำเป็นการบ้าน เพราะการทำงาน คือการปฏิบัติธรรม กำไรชีวิต คือได้เห็นกิเลสตัวเอง

แนวทางแก้ไข เมื่อมีผัสสะ ก็จะเห็นตัวตน จึงจะเกิดการแก้ไข จากอกุศลเป็นกุศล มองตนแล้วจะแก้ไขปัญหาได้คือ จบที่เรา และแก้ไขที่ตัวเราเอง

ข้อปฏิบัติที่คิดว่ายากที่สุด ๑. การคิดไปในทางอกุศล มากกว่าทางกุศล ๒. ความอยากให้ได้สมใจในความคิด ให้ผู้อื่นเห็นด้วย เมื่อไม่เห็นด้วย เราก็เกิดอัตตาตัวตน

คติประจำใจ ลดความอยากลงเสียบ้าง ชีวิตก็จะมีความสุข

เป้าหมายชีวิต ชาตินี้เราจะต้องล้างกิเลสจนหมด สูงสุดและมีความอยากได้ คือเป็นพระอรหันต์

ข้อคิดข้อฝากให้หมู่กลุ่ม
มองอะไรก็มองได้ แต่อย่าลืมมองตัวตนเราเองก่อน
แก้ไขอะไรก็แก้ไขได้ แต่ต้องแก้ไขตัวเราเองก่อน
ทำอะไรก็ทำได้ แต่ต้องทำนา ตัวเองก่อน

     .

- สารอโศก ฉบับที่ ๒๘๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ -

   www.asoke.info