ชื่อ นางเสาร์แก้ว อาจหาญ
เกิด ๒ ตุลาคม ๒๔๙๗
พี่น้อง ๗ คน เป็นคนที่ ๑
ภูมิลำเนา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
สถานภาพ สมรส สามีชื่อ นายจรินทร์ อาจหาญ
มีบุตร ๒ คน (จบจากโรงเรียน สัมมาสิกขาปฐมอโศก)
การศึกษา ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นต้น (ป.ก.ศ.ต้น) สถาบันราชภัฏ จังหวัดลำปาง
อาชีพเดิม รับราชการครู

ปี ๒๕๒๘ สามีรู้จักชาวอโศก
ปี ๒๕๓๐ อ่านหนังสือ สัจจะชีวิตพระโพธิรักษ์ ประทับใจสมณะ และญาติธรรม ที่มีวัตรปฏิบัติไม่เหมือนที่อื่น เช่น ไม่มีอบายมุข ไม่มีการกินนอกมื้อ ฯลฯ จึงเริ่มฝึก กินมังสวิรัติ ๑ มื้อ แต่เสริมนม และผลไม้บ้าง ทำได้ระยะหนึ่ง จึงกิน ๒ มื้อ ไม่จุบจิบมาตลอด
ปี ๒๕๓๕ ลูกเรียนจบ ป.๖ จึงให้มาเข้าโรงเรียน สัมมาสิกขาปฐมอโศก โดยมีสามีลาออกจากราชการครู และเข้าไปอยู่ ชุมชนปฐมอโศกกับลูกก่อน
ปี ๒๕๓๗ ลาออกจากราชการครู และไปอยู่ที่ ชุมชนปฐมอโศก
ปี ๒๕๓๙ อยู่เป็นครอบครัว ปฏิบัติศีล ๘ เป็นต้นมา
เมื่อมาอยู่กับชาวอโศก ปี ๒๕๓๗ ช่วยงานฐานตัดเย็บ ต่อมาย้ายไปช่วยงาน ร้านค้าชุมชน โดยทำหน้าที่ เป็นแคชเชียร์ รวมทั้ง ซื้อของ จัดของ และทำทุกอย่าง ที่เป็นงานในร้าน
ปลายปี ๒๕๔๔ ย้ายไปช่วยทำยาสมุนไพร ที่ศูนย์เจาะวิจัยสมุนไพรของชุมชน จนถึงปัจจุบัน

# ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน มีปัญหาด้านสุขภาพ และงานมาก ตัดรอบลำบาก ปล่อยวางใจไม่เก่ง
# แนวทางแก้ไข พยายามปรับปรุงตนเอง ประมาณการพัก การเพียรให้ยิ่งขึ้น
# ข้อปฏิบัติที่คิดว่ายากที่สุด ติดรสอาหาร และเสียงเพลง (เพลงที่มีสาระน้อย มากๆๆ)
# คติประจำใจ ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด และทำในสิ่งที่ตนทำได้ ให้ดีที่สุด
# เป้าหมายชีวิต เพียรทำปัจจุบันให้ดีที่สุด
# ข้อคิดข้อฝากให้หมู่กลุ่ม พึ่งตนเอง จนเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้ ชาวอโศกมีวัฒนธรรม ในการกินอยู่หลับนอน ที่เรียบง่าย และ เตรียมพร้อม จึงอยากฝากชาวอโศกทุกท่าน ช่วยรักษาวัฒนธรรมที่ดีงาม สืบไปให้ยาวนาน

     .

สารอโศก อันดับ 291 หน้า 78

   www.asoke.info