ฟังรายการดีมีสาระ [ภาคกลาง]

พบกับ รายการเพื่อนช่วยเพื่อน ทางสถานีวิทยุ

วิทยุชุมชนเพื่อนอินทร์บุรี FM 108 MHz ทุกวัน 05.00 - 21.00 น.
ตชด. AM 576KHz วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 21.00 - 22.00 น.
วันเสาร์ เวลา 20.30 - 22.00 น.
ทอ.012 กำแพงแสน AM 1368KHz วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 21.00 - 22.00 น.
จทล.ลพบุรี AM 1197KHz วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 14.00 - 14.30 น.

ดำเนินรายการโดย ท่านเสียงศีล ชาตวโร e-mail: [email protected]
สถานีวิทยุชุมชนเพื่อนอินทร์บุรี ต.อินทร์ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี : โทร.0-3658-1922
สถานี ตชด.:
โทร. 0-2551-0793
สถานี ทอ.: โทร.0-3435-1601-3 และ โทร.0-3641-3115
ฟังรายการดี มีหนังสือธรรมมอบให้ กรุณาบอกด้วยว่าท่านฟังรายการไหน สถานีใด เวลาเท่าไร พร้อมบอกชื่อ ที่อยู่ เพื่อการตอบรับกลับไปยังท่าน ร่วมด้วยช่วยกันแจ้งผลการออกอากาศ โทรศัพท์ หรือ e-mail ขอขอบคุณ.

ฟังแล้วเขียนจดหมาย แจ้งผลการรับฟังไปที่ ท่านเสียงศีล ชาตวโร รายการเพื่อนช่วยเพื่อน ตู้ ปณ.67 ปทจ.นครปฐม 73000 โทร.0-3425-8470-1 และ 0-1835-6108