วิทยุชุมชนสันติอโศก ซอย ๔๔ ถนนนวมินทร์ กรุงเทพฯ

คลิกที่นี่เพื่อติดตั้งปลั๊กอินของแฟลช
(Get Flash Plugin to see this video streaming)

สำหรับท่านที่ไม่สามารถดูทีวีผ่านเว็บได้ต้องติดตั้ง flash player plugin v.9.0 หรือสูงกว่าขึ้นไป

ฟังรายการย้อนหลัง สงครามสังคม - ธรรมะการเมือง

โพธิรักษ์ โพธิกิจ
ประวัติสมณะโพธิรักษ์
งานเขียน
ธรรมะพ่อท่าน
โศลกธรรม
เพลงอริยะ
เพลงจอมโจรบัณฑิต
เพลงชีวิต
ค่าอย่างไรที่สังคมควรนิยม
ชีวิตนี้มีปัญหา
รินถ้อยร้อยธรรม
ประกายธรรม
ธรรมปัจเวกขณ์ ๒๕๒๕
ธรรมปัจเวกขณ์ ๒๕๒๖
พาหุงฯ ๘ ที่พิสูจน์ได้
คาถาธรรม
คำแถลงจากสมณะโพธิรักษ์
เพลง ความซ้ำซาก

ความรักสิบมิติ
คั้นออกมาจากศ๊ล
ดวงดาวดวงคนดวงธรรม

วิถีชาวอโศก
สิบห้านาทีกับพ่อท่าน
บันทึกจากปัจฉาสมณะ
เม็ดทราย
*
*
   

อ่านหนังสือเล่ม pdf

018 - ถ้าไม่ออกรบจะไม่พบสัจจะ
019 - สัจจะชีวิตของสมณะโพธิรักษ์ ภาค ๑
020 - สัจจะชีวิตของสมณะโพธิรักษ์ ภาค ๒
022 - การฆ่าพุทธศาสนาด้วยเจตนาที่แสนดี
023 - การเมืองตามประสาโพธิรักษ์
024 - การลอกคราบเป็นการเมืองใหม่
025 - คนพาล / บัณฑิต
026 - ความรัก ๑๐ มิติ (ฉบับเขียนใหม่)
027 - ฆ่ามันด้วยมือเรา
028 - เจริญชีพด้วยการก้าว
029 - ดั่งเผาใจให้เป็นผุยผง
030 - เดินตรงเข้าสู่การเป็นพระอริยะ
031 - ตอบฝรั่งเรื่องสังคมพุทธ เล่ม ๑
032 - ตอบฝรั่งเรื่องสังคมพุทธ เล่ม ๒
033 - ไตรลักษณ์ ไตรรัตน์ ไตรสิกขา
034 - ถอดจากหัวใจโพธิรักษ์
035 - ถ้าอย่างนี้ล่ะการเมืองใหม่มั้ย
036 - ทุจริตของคนดี
037 - ธรรมอันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอน
038 - บุญบาปที่เห็นได้ในชาตินี้
039 - ปฏิบัติธรรมคืออะไร
040 - ประนีประนอมกัน ด้วยนานาสังวาส
041 - ป่ากับพุทธศาสนา
042 - เปลี่ยนแปลงไม่ได้ การเมืองใหม่ไม่เกิด
043 - พอเพียงแบบพุทธ
044 - พุทธเทวนิยม หรือ พุทธอเทวนิยม
045 - พุทธเป็นอเทวนิยมอย่างนี้
046 - มรรคคาปรมัตถ์
047 - รหัสกรรม
048 - ระบบสังคมบุญนิยมในศตวรรษที่ ๒๑
(ทางเลือกที่ ๓ ที่ดีกว่าทุนนิยมและคอมมิวนิสต์)
049 - วรรณะ ๙ ลักษณะของคนชั้นสูง
050 - วิถีธรรมในสังคมการเมืองใหม่
051 - วิถีพุทธ (เศรษฐกิจบุญนิยม-ทุนนิยม)
052 - วิถีพุทธ ยุคเศรษฐกิจพอเพียง
053 - ศีลวัตรและกิจวัตรของนักบวชชาวอโศก
054 - สรรค่าสร้างคน
055 - สวดมนต์ให้ถูกพุทธ
056 - สาธารณโภคีเศรษฐกิจชนิดใหม่
057 - หลักการปฏิบัติตนที่จะให้บริสุทธิ์
058 - อีคิวโลกุตระ

รายการหนังสือ ที่น่าสนใจของ สำนักพิมพ์กลั่นแก่น โทร. 02-733-6245

หากต้องการสั่งซื้อ
หนังสือเล่มไปอ่าน
ติดต่อที่
ร้าน ธรรมทัศน์สมาคม ๖๗/๗-๘
ถ.นวมินทร์ ๔๘ (ประสาทสิน)
แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม กทม. ๑๐๒๔๐
โทรศัพท์ ๐๒-๓๗๕-๔๕๐๖
e-mail : [email protected]

 

คน ผู้มีความสุขที่สุด ก็คือผู้ที่รู้ว่า ตัวเองกำลังเป็นผู้ ให้ หรือ เสียสละ แก่ผู้อื่นได้จริงที่สุด
๙ ต.ค. ๒๐