"ความบริสุทธิ์เท่านั้น" ที่จะชนะทุกสิ่งทั้งโลก ในที่สุด

www.asoke.info (for PC) / www.bunniyom.com

- งานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธ ครั้งที่ ๓๙
ราชธานีอโศก (๕-๑๑ เม.ย.๕๘ )

- งานประจำปี ๒๕๕๘ ของชาวอโศก

- สรุปเนื้อหา ธรรมาธรรมะสงคราม - ความรัก ๑๐ มิติ

- เปิดโลกบุญนิยม (แหล่งข้อมูลของชาวอโศก)

- เฟสบุ๊ค บุญนิยมทีวี *

- เฟสบุ๊ค รวมธรรมะสมณะโพธิรักษ์

- เฟสบุ๊ค ธรรมะห้าดาว

- อย่าเผลอใจ - อย่าห่างใจ

- โค่นระบอบทุศีล เพื่อปฏิรูปประเทศไทย

- เราคิดอะไร ฉบับ ๒๙๖ มีนาคม ๒๕๕๘

- การ์ตูน เราคิดอะไร ฉบับ เมษายน ๒๕๕๘

- เพลงกองทัพพุทธธรรม | เพลงกองทัพธรรม

- สังคมไทยวิกฤติ เพราะการศึกษาที่ผิดพลาด

- เศรษฐศาสตร์บุญนิยม หมายเลข ๑

- เว็บลิงค์ชาวอโศก

โลโก้ข่าวอโศก

- หนังสือ ร้านธรรมทัศน์สมาคมฯ

- ร่วมกันสู้ ปี2535 พลตรีจำลอง ศรีเมือง

- สีสันชีวิต พลเอกปรีชา เอี่ยมสุพรรณ

- นั่งสมาธิหลับตากันทำไม?

- "ฌาน" ที่มีในคนยังลืมตา

- ฌานในพระพุทธศาสนา

- มาฆบูชามหาฤกษ์

- อบรมทำวัตรเช้าช่วงจาริก ปี ๒๕๑๘

- ธรรมวันวิสาขบูชา

- อนุสสติ ๑๐ (ตอนที่ ๑)
  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

- ความไม่เที่ยงที่เที่ยงคืออะไร

- ความลึกของธรรมในธรรม

- อัตตาภวตัณหาลึกๆ

- คณะฟรานซิสกัน สนทนากับสมณะโพธิรักษ์

- โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก

- งานรับมอบกลด นักเรียนที่จบชั้น ม.๖

- โครงการค่ายคารโว นิวาโต
กิจกรรมนักเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก

RightDev - สัมมาพัฒนา : สันติอโศก
ขบวนการพุทธปฏิรูปแห่งประเทศไทย

- หมู่บ้านยุทธศาสตร์ในค่ายทหาร

- บทเรียนของวิชา รัฐพุทธศาสนศาสตร์
(การเมืองการปกครองแบบพุทธ)

- พาหุงฯ ๘ ที่พิสูจน์ได้

- ประวัติสมณะโพธิรักษ์

- โพธิรักษ์ กับ โพธิกิจ

- คำแถลงจากสมณะโพธิรักษ์

- ชุมชนบุญนิยมสันติอโศก

- Biography of Samana Bhodirak

- Santi Asoke’s History

- How Santi Asoke Buddhist Temple was established

- Insight Into Santi Asoke
The Man Behind Santi Asoke
...Sanitsuda Ekachai

- Small is Beautiful in Asoke Villages
* Marja-Leena Heikkilä-Horn

- Buddhism with Open Eyes.
Belief and Practice of Santi Asoke

- Practicing Dharma Through Television.

- งานวิจัยชาวอโศก

- เพลงมิตรดี

- เพลง ความซ้ำซาก

- เพลงอริยะ

- เพลงชีวิต

- เพลงจอมโจรบัณฑิต

- เม็ดทราย

- ธรรมพุทธสุดลึก (พุทธสิกขา)

- บันทึกจากปัจฉาสมณะ

- ดูไปและดูให้ทะลุ ; ยังผลสำเร็จให้เกิดขึ้น

- คาถาธรรม

- โศลกธรรม - เซ็นใต้ภาพ

- ประกายธรรม

- ธรรมปัจเวกขณ์ พ.ศ.๒๕๒๕

- ธรรมปัจเวกขณ์ พ.ศ.๒๕๒๖

- คั้นออกมาจากศีล

- ความรัก ๑๐ มิติ

- ความรัก ๑๐ มิติ (ฉบับชาดก)

- เศรษฐศาสตร์บุญนิยม

- ชีวิตนี้มีปัญหา

- รินถ้อยร้อยธรรม

- สูตรอาหารมังสวิรัติ

- ข่าวหน้าถัดไป

- For Mankind

- บทความที่ผ่านมา

วิทยุและการถ่ายทอดสด

โทรทัศน์เพื่อมนุษยชาติ BoonniyomTV | 250kb | 150kb |

- วิทยุชุมชนปฐมอโศก | - วิทยุชุมชนสันติอโศก

- FMTV for Mobile ฟังวิทยุและโทรทัศน์ Mobile ระบบแอนดรอย

- เราคิดอะไร (ฉบับย้อนหลัง)

- สารอโศก (ฉบับย้อนหลัง)

- ดอกหญ้า (ฉบับย้อนหลัง)

- งานเขียน

- ธรรมะพ่อท่าน

- ค่าอย่างไรที่สังคมควรนิยม

- ดวงดาวดวงคนดวงธรรม

- วิถีชาวอโศก

- บันทึกจากปัจฉาสมณะ

- สิบห้านาทีกับพ่อท่าน

- ราชธานีอโศก

- เว็บลิงค์ชาวอโศก

- เว็บบุญนิยม

- Ebook ชาวอโศก

- E-book บุญนิยม

- หนังสือเล่มของชาวอโศก ดูที่นี่

- ข้อบังคับพรรคเพื่อฟ้าดิน พ.ศ.๒๕๕๓

- FMTV เริ่มออกอากาศใหม่ ในนาม BOONNIYOM TV
- ความถี่ 3840 Symbol rate 30000 แนว V ไทยคม C - Band

- งานมหาปวารณา ครั้งที่ ๓๒ (สารอโศก๓๓๖)

- บันทึกจากปัจฉาสมณะ (สารอโศก๓๓๖)

- โรงบุญ ๕ ธันวามหาราช'๕๗ (สารอโศก๓๓๖)

- ศรีโคตรบูรณ์ ดินแดนสมบูรณ์ของคนมีศีล (สารอโศก๓๓๖)

- จดหมายจากญาติธรรม (สารอโศก๓๓๖)

- จากโลกีย์ถึงโลกุตระ (สารอโศก๓๓๖)

- ฉลอง ๓๒ ปี มังสวิรัต(สารอโศก๓๓๖)

- ขยะเอ๋ย (สารอโศก๓๓๖)

- ความใหม่ ของปีใหม่ กำลังเดินทางไปสู่ ความเก่าแล้ว

- บทพิสูจน์แนวทางสู่มรรคผล ของนักปฏิบัติธรรม

- ทัวร์พญาแร้ง เสริมแรงโลกุตรธรรม

- งานบุญลอมข้าว คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าศีรษะอโศก

เรื่องใหญ่เรื่องยากที่สุด ที่ผู้ชนะเกือบรอบโลกทำไม่ได้
ก็คือ "การเป็นผู้แพ้"